En ze waren met stomheid geslagen.

Marcus 12:13-27 Twee verhalen vandaag die schijnbaar niets met elkaar te maken hebben. Eén over de belasting die je moet betalen en één over de opstanding van de doden. Maar het verschil is maar schijn. Het verhaal over de belasting wordt meestal zo uitgelegd dat het lijkt of Jezus de mensen opdraagt netjes belasting te … Lees meer

Spreken in gelijkenissen.

Marcus 12:1-12 Soms kun je de boodschap niet vaak genoeg herhalen. Vergelijkingen zijn dan een enkele keer behulpzaam om de bedoeling van je boodschap te verduidelijken. Natuurlijk moet je daar voorzichtig mee zijn. Elke vergelijking gaat immers mank. Nooit is een analogie geheel dezelfde maar het kan genoeg duidelijk maken. Dat geldt ook voor deze … Lees meer

We weten het niet.

Marcus 11:26-33 We hebben er zo’n mooi woord voor, legitimering. Zijn je daden legitiem ofwel is er een wet of voorschrift waarop je je kunt beroepen. of nog mooier, is er een autoriteit die je een opdracht voor je gedrag heeft gegeven. De diaken uit Wijchen die terecht stond omdat ze een uit te zetten … Lees meer

Vergeef hem dan.

Marcus 11:12-25 Godsdienst en geld gaan niet samen. Toch ontkom je natuurlijk niet aan een zekere samenwerking. Een kerkgebouw moet onderhouden worden en de schilders en de dakdekkers moeten nu eenmaal ook leven. In in een gewone protestantse gemeente heeft een voorganger die de hele week rondgaat en de zieken en bejaarden bezoekt, trouwdiensten? en … Lees meer

Het komende koninkrijk

Marcus 11:1-11 Komende zondag is de eerste zondag in de voorbereidingstijd op het Kerstfeest. Wij zitten nog in de voorbereidingstijd op het Sinterklaasfeest maar in het leesrooster gaan we ons vanaf vandaag afvragen waar we ons eigenlijk op voorbereiden. In het verhaal bereid men zich kennelijk voor op de komst van dat nieuwe koninkrijk dat … Lees meer

Het tegenwoordige Betlehem.

Genesis 35:16-28 En zo kwam Jacob weer thuis bij vader Izaak, in Mamre, waar Abraham ooit zijn eerste verbond had gesloten, zijn eerste oorlog had gevoerd en de belofte vernieuwd was dat zijn nazaten het land zouden bezitten. Jacob was rijk geworden net als zijn vader en grootvader. Maar hij had zijn geliefde Rachel zo … Lees meer

De Ontzagwekkende

Genesis 35:1-15 Je moet toch wat met een God die geen naam wil hebben maar wel met je wil meegaan. Na het bloedbad in Sichem besluit Jacob het maar radicaal met die God te wagen. Hij herinnert zich de steen die hij zalfde toen hij de droom had dat boodschappers van die God voortdurend tussen … Lees meer

De God van Israël

Genesis 33:18-34:18 Jacob heeft een nieuwe naam gekregen, Israel. Hij is in het land dat beloofd is aan zijn grootvader en koopt een stuk land. Op dat land richt hij een altaar op want daar is dus zijn God. Maar hoe heet die God, dat blijft onbekend. Voor ons is dat gemakkelijk geworden. Als we … Lees meer

Ik heb meer dan genoeg.

Genesis 33:1-17 Dan komt het uur van de waarheid. Iedereen is het land binnengetrokken waar ooit Abraham van droomde, waar Izaak rondgetrokken had en waar nu Esau zijn broer Jacob tegemoet kwam. Jacob ging voor zijn vrouwen, kinderen en vee uit. En hoewel je iets dagen lang kunt vrezen komt het toch vaak onverwacht. Daar … Lees meer

Tenzij u mij zegent

Genesis 32:23-33 Nog altijd vertrouwt Jacob het niet helemaal. Zou het werken die volstrekt nieuwe aanpak van het sturen van geschenken, je als dienaar opstellen van degene met wie je en conflict hebt en je vrouwen en kinderen zo openlijk in het zicht als een schild opstellen. Zo stel je je uiterst kwetsbaar op en … Lees meer

Het was nog nacht

Genesis 32:14-22 Als een dief in de nacht lijkt Jacob terug te keren naar het land van zijn vader. Nou ja het land waar zijn vader en grootvader als vreemdelingen hadden verbleven maar die op de een of andere manier hun land zou worden. Er was nog een conflict met broer Esau dat om een … Lees meer

Niet te tellen zullen ze zijn

Genesis 32:2-13 Angst is een slechte raadgever. Jacob komt nog wel een leger tegen dat hem verwelkomt maar als hij de berichten van zijn broer Esau krijgt dan lopen de rillingen hem over de rug. Eerst maar Lea met haar zoons en dochtertje vooruit sturen, als die is gedood kan Rachel met haar zonen wellicht … Lees meer