Volken zullen daar samenstromen

Micha? 4:1-8? Uiteindelijk zal het goede overwinnen. Dat “Eens zal de dag komen” zoals de Nieuwe Bijbelvertaling het Hebreeuws vertaalt, of “In het laatste der dagen” zoals de Statenvertaling en de vertaling van het Bijbelgenootschap uit 1951 vertaalden kan ook vertaald worden met “uiteindelijk”. Dan hoeven we niet meer te puzzelen over de vraag wanneer … Lees meer

Een nacht zonder visioenen

Micha? 3:5-12 Dat krijg je er van als je wel over vrede praat maar oorlog maakt met hen die niet doen wat je zegt. Waar kennen we dat tegenwoordig nog van. Amerika die Irak binnenvalt een kwalijke dictator verjaagd maar dan vervolgens niet weet wat ze met dat land willen. Geen visioen hebben over een … Lees meer

Jullie moeten het recht toch kennen?

Micha 2:12-3:4 Gisteren was de internationale dag voor de rechten van de mens. En gisteren werd de Nobelprijs voor de vrede uitgereikt. Twee gebeurtenissen die schijnbaar los van elkaar staan maar dit jaar niet voor niets samenvallen. En dan beginnen wij een nieuwe werkweek met het lezen uit het boek van Micha over het samenbrengen … Lees meer

Wind en valse leugens

Micha 2:6-11 Wat zijn de gevolgen van het verspreiden van wind en valse leugens. Dat is de vraag die de profeet Micha ons voorlegt op deze Tweede Zondag in de Adventstijd. Op de Zondag waarop in heel veel kerken vertelt wordt over de engel Gabriël die aan Maria komt vertellen dat ze temidden van de … Lees meer

Wee hun die kwaad in de zin hebben

Micha 2:1-5 De samenstellers van het leesrooster dat we hier elke dag volgen, te downloaden overigens over de site van de PKN, hadden boven het gedeelte van vandaag de titel “Van God Los” gezet. De titel van een film over een jeugdbende in Venlo. Een film over jongeren die totaal losgeslagen waren en alles dat … Lees meer

Om de kinderen die je geluk uitmaken

Micha 1:8-16 Sinds de tijd van de Richteren, lees er het boek Rechters maar op na, was er oorlog tussen de Filistijnen en de kinderen van Israel. Denk niet dat die oorlog voorbij is want tot op de dag van vandaag is er die oorlog, al noemen we de Filistijnen nu Palestijnen. Micha roept op … Lees meer

Luister, volken, allemaal!

Micha 1:1-7 ? Vandaag beginnen we te lezen in het boek van de profeet Micha. Die leefde tussen 750 en 700 jaar voor de geboorte van Jezus van Nazareth in het jaar 0. In een tijd dat zijn land werd bedreigd door grootmachten in de wereld en voor een deel zelfs werd veroverd. Micha gaf … Lees meer

Wees waakzaam!

Marcus 13:24-37 Er is wat afgepuzzeld over dit Bijbelgedeelte. We willen immers graag weten wat er in de toekomst gebeurt. Het heeft het Christendom ook heel veel geloofwaardigheid gekost. Iedere keer menen mensen uit de Bijbel de toekomst te kunnen afleiden. Terwijl er juist staat dat dat niet kan. Zo staan hier echt niet een … Lees meer

Jullie moeten oppassen!

Marcus 13:14-23 Vandaag is het de dag van eerlijk zullen we alles delen. Eigenlijk is het morgen de verjaardag van de Heilige Nicolaas van Myra maar we vieren nu eenmaal in Europa graag de feesten al een avond van te voren, naar het woord dat het avond geweest was en morgen, de dag van Sint … Lees meer

Ze zullen veel mensen misleiden.

Marcus 13:1-13 Je zou er bijna moedeloos van worden. Altijd weer opnieuw oorlog, altijd weer opnieuw hongersnoden, altijd weer opnieuw de onderdrukking en uitbuiting van armen, zwakken en kinderen. Nooit lijkt het op te houden. En dan steeds weer die machthebbers die roepen dat ze de waarheid in pacht hebben. Die je angst aanjagen, voor … Lees meer

Alles gegeven wat ze had

Marcus 12:35-44 De bevrijder van onrecht te dienen daar komt het op aan. Jezus van Nazareth leert de mensen dat koning David zo groot was omdat juist hij de bevrijder aansprak als Heer. Niet de Koning was de hoogste maar de Bevrijder. Daarom wordt er in dit stuk uit de Bijbel ook gewaarschuwd voor de … Lees meer

Heb uw naaste lief als uzelf

Marcus 12:28-34 Het blijft merkwaardig dat de Nieuwe Bijbelvertaling dit gebod ondergeschikt maakt aan het gebod de Heer onze God lief te hebben boven alles. De Statenvertaling en de Naardense Bijbel zeggen heel neutraal dat het het tweede gebod is en de vorige vertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap zei zelfs uitdrukkelijk dat het tweede gebod … Lees meer