Heb medelijden met mij

Marcus 10:46-52 Het is vandaag de verjaardag van de Protestantse Kerken in de Wereld. Niet dat ze dat vieren want de verdeeldheid onder de kerken is voor velen in die kerken een groot verdriet. Maar in Nederland is dat verdriet de laatste jaren wat minder na de fusie van de Hervormde, de Gereformeerde en de … Lees meer

Vele eersten zullen de laatsten zijn

Marcus 10:23-31 Soms is het lastig als je de Bijbel in van die kleine stukjes leest, zoals wij hier doen. Je loopt dan kans de samenhang in het verhaal te gaan missen. Dit verhaal begon met de mededeling van Jezus dat het gaan naar Jeruzalem niet het meest gemakkelijke avontuur zou worden. Het vasthouden aan … Lees meer

Wie niet als een kind openstaat

Marcus 10:13-22 Geloven dat alles op de wereld ooit ten goede zal keren is bijna als een sprookje. Misschien dat alles ooit goed is geweest maar na zoveel eeuwen van oorlog, honger en ellende kun je toch bijna niet meer geloven dat er ooit een tijd zal aanbreken dat er geen sprake meer is van … Lees meer

Wat moet ik met dat eerstgeboorterecht

Genesis 25:19-34 Ook in onze samenleving heeft eeuwenlang de oudste het eerste erfrecht gehad, het eerstgeboorterecht. Een vanzelfsprekendheid waar de Bijbel zich van begin af tegen verzet heeft. Niet de oudste zoon van Adam, Abel maar de tweede, Kain wordt de erfgenaam. En niet de oudste zoon van Abraham, Ismael, maar de tweede, Izaak, wordt … Lees meer

En Izak en Ismael, zijn zonen

Genesis 25:1-18 Uiteindelijk zijn Izaak en Ismael gelijk. Samen begraven zij hun vader. Hun andere halfbroers zijn kennelijk met hun moeders vertrokken. Alle zonen van Abraham zijn stamvaders van volken en volgens dit verhaal zijn alle volken behalve die van Egypte eigenlijk afstammelingen van Abraham. Wij hebben nog wel eens de neiging om een eigen … Lees meer

Naar de bron Lachai–Roï

Genesis 24:54b-67 Van de ene bron naar de andere. Binnen de woestijngemeenschappen waar deze verhalen verteld werden en waar water van het uiterste levensbelang was moeten de verhalen over Isaak en Rebekka wel als uiterste vruchtbaarheidsverhalen geklonken hebben. Vooral als het verhaal eindigt bij de bron van levend water van de profeet, zoals de vertaling … Lees meer

Haar moeder gaf hij kostbare geschenken

Genesis 24:29-54a Het lijkt er bijna op dat de knecht van Abraham een bruid voor de zoon van zijn meester gaat kopen. Maar zo is het natuurlijk niet. De herhaling van het verhaal en de herhaalde vermelding van de God van Abraham maken duidelijk dat het hier gaat om een test van het meisje zelf … Lees meer

Mag ik alsjeblieft wat water drinken?

Genesis 24:1-28 We hebben in ons land met enige regelmaat discussies over importbruiden. Ouders die hun kinderen hier zien opgroeien met hele andere gewoonten en gebruiken zijn bang dat die kinderen ook onze slechte gewoonten overnemen en hopen dat een partner voor hun kinderen met dezelfde gewoonten en gebruiken hen daarvoor zal behoeden. Onze regering … Lees meer

Toen de mensen zich tegen ons keerden

Psalm 124 Vandaag zingen we met de kerk mee de honderdenvierentwintigste psalm. In heel veel Protestantse kerken in Nederland klinkt het laatste vers van deze psalm als opening van de kerkdienst, “Onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft”. Dat is een heel oude protestantse traditie en deze … Lees meer

Als rechtmatig eigendom

Genesis 23:1-20 Heel het land zal Uw nakomelingen gegeven worden was de droom van Abraham. Maar ook hij wist dat God een grens aan het menselijk bestaan had gesteld. Na zo’n 120 jaar moest het toch wel afgelopen zijn, dan keerde het lichaam weer tot stof en de adem van God weer terug naar God. … Lees meer