Hij rolde de steen van de opening

Genesis 29:1-14 Het is vandaag een wat bijzondere feestdag. In een groot deel van Nederland wordt het feest van Sint Maarten gevierd. Het feest van de heilige die zijn mantel in tweeën sneed met zijn zwaard en de helft aan een arme bedelaar gaf. Kinderen gaan met uitgeholde suikerbieten of mooie, vaak zelfgemaakte, lampions langs … Lees meer

Dit moet de poort van de hemel zijn

Genesis 28:10-22 Godsdienst gaat vanouds gepaard met beelden van de God die moet worden aanbeden. Wij zijn dat niet meer gewend, maar wie op vakantie naar Italië, Griekenland of Egypte gaat komt daar nog beelden in overvloed tegen die vroeger als goden werden aanbeden. We kunnen ons eigenlijk ook niet voorstellen dat iedereen beelden aanbidt … Lees meer

Zegen mij, zegen ook mij

Genesis 27:30-40 We willen allemaal de eerste de beste zijn en het doet pijn als we er achter komen dat dat niet altijd gaat. Esau was er zich in ons verhaal goed van bewust dat hij zijn eerstgeboorterecht aan Jacob had verkocht en desondanks deed hij tegen zijn vader of er niks aan de hand … Lees meer

Volken zullen je dienen

Genesis 27:18-29 Met de zegen van Izaak verwerft Jacob de opvolging. Maar wat krijgt hij er eigenlijk voor?? We komen daar nog wel op terug als we de afloop van het verhaal lezen. Nu vragen we ons af wat “zegen” eigenlijk is. Elke kerkdienst wordt afgesloten met het geven van de zegen en als iemand … Lees meer

Zij waren een bron van voortdurende ergernis

Genesis 26:34-27:17 Als vrouwen het heft in handen nemen dan moet het wel goed komen. Abraham had nog zijn knecht terug naar Charan gestuurd om een bruid voor zijn zoon te zoeken die een klein beetje zou passen bij de zich ontwikkelende godsdienst van Abraham en Sara. Rebekka had bewezen daar inderdaad bij te horen. … Lees meer

Geen verweer komt uit mijn mond

Psalm 38 Op de dag dat in veel Protestantse kerken de doden worden herdacht die het afgelopen jaar uit de betreffende gemeenten werden begraven zingen wij mee met Psalm 38. Een psalm die aan koning David wordt toegeschreven. En over wat voor Psalm het nu precies is verschillen de geleerden van mening. De Nieuwe Bijbelvertaling, … Lees meer

Samen aten en dronken ze

Genesis 26:23-33 Izaak neemt de gewoonten over van zijn vader Abraham, zelfs al is het met mensen waar hij eigenlijk bang voor is, als ze op bezoek komen dan houd je een maaltijd met ze. Samen eten en drinken neemt in de Joodse, Christelijke en Islamitische godsdiensten een belangrijke plaats in. Het is een teken … Lees meer

Ons is ruimte gegeven in dit land

Genesis 26:12-22 Gisteren hebben 16 bekende en rijke Nederlanders een brief geschreven aan Jan Peter en vertelt dat ze best wat over hebben om te leven in een fatsoenlijk en goed land. Een land waar de thuiszorg beschikbaar is voor hen die thuis hulp nodig hebben, waar kinderen goed onderwijs krijgen en leraren een behoorlijk … Lees meer

Wat hebt u ons aangedaan!

Genesis 26:1-11 Vandaag wordt door heel veel mensen op de wereld Allerzielen gevierd. Het feest van de voorouders. Een feest dat vaak vermengd is met voorchristelijke geloofsvoorstellingen. Er zijn immers godsdiensten waarin men gelooft dat de geesten van de voorouders zorgen voor vruchtbaarheid en dan is het niet zo gek om ook binnen het Christelijk … Lees meer

Wijk af van het kwaad, en doe het goede

Psalm 34 Vandaag hebben de Christenen een dubbele feestdag. Het is de Rooms Katholieke feestdag van Allerheiligen en de Protestantse feestdag van de Dankdag voor? gewas en arbeid. Veel kerkdiensten zijn er voor de beide feestdagen niet maar toch wordt er hier en daar nog aandacht aan besteed. Dat van die heiligen lijkt typisch voor … Lees meer

Heb medelijden met mij

Marcus 10:46-52 Het is vandaag de verjaardag van de Protestantse Kerken in de Wereld. Niet dat ze dat vieren want de verdeeldheid onder de kerken is voor velen in die kerken een groot verdriet. Maar in Nederland is dat verdriet de laatste jaren wat minder na de fusie van de Hervormde, de Gereformeerde en de … Lees meer