Wees waakzaam!

Marcus 13:24-37 Er is wat afgepuzzeld over dit Bijbelgedeelte. We willen immers graag weten wat er in de toekomst gebeurt. Het heeft het Christendom ook heel veel geloofwaardigheid gekost. Iedere keer menen mensen uit de Bijbel de toekomst te kunnen afleiden. Terwijl er juist staat dat dat niet kan. Zo staan hier echt niet een … Lees meer

Jullie moeten oppassen!

Marcus 13:14-23 Vandaag is het de dag van eerlijk zullen we alles delen. Eigenlijk is het morgen de verjaardag van de Heilige Nicolaas van Myra maar we vieren nu eenmaal in Europa graag de feesten al een avond van te voren, naar het woord dat het avond geweest was en morgen, de dag van Sint … Lees meer

Ze zullen veel mensen misleiden.

Marcus 13:1-13 Je zou er bijna moedeloos van worden. Altijd weer opnieuw oorlog, altijd weer opnieuw hongersnoden, altijd weer opnieuw de onderdrukking en uitbuiting van armen, zwakken en kinderen. Nooit lijkt het op te houden. En dan steeds weer die machthebbers die roepen dat ze de waarheid in pacht hebben. Die je angst aanjagen, voor … Lees meer

Alles gegeven wat ze had

Marcus 12:35-44 De bevrijder van onrecht te dienen daar komt het op aan. Jezus van Nazareth leert de mensen dat koning David zo groot was omdat juist hij de bevrijder aansprak als Heer. Niet de Koning was de hoogste maar de Bevrijder. Daarom wordt er in dit stuk uit de Bijbel ook gewaarschuwd voor de … Lees meer

Heb uw naaste lief als uzelf

Marcus 12:28-34 Het blijft merkwaardig dat de Nieuwe Bijbelvertaling dit gebod ondergeschikt maakt aan het gebod de Heer onze God lief te hebben boven alles. De Statenvertaling en de Naardense Bijbel zeggen heel neutraal dat het het tweede gebod is en de vorige vertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap zei zelfs uitdrukkelijk dat het tweede gebod … Lees meer

En ze waren met stomheid geslagen.

Marcus 12:13-27 Twee verhalen vandaag die schijnbaar niets met elkaar te maken hebben. Eén over de belasting die je moet betalen en één over de opstanding van de doden. Maar het verschil is maar schijn. Het verhaal over de belasting wordt meestal zo uitgelegd dat het lijkt of Jezus de mensen opdraagt netjes belasting te … Lees meer

Spreken in gelijkenissen.

Marcus 12:1-12 Soms kun je de boodschap niet vaak genoeg herhalen. Vergelijkingen zijn dan een enkele keer behulpzaam om de bedoeling van je boodschap te verduidelijken. Natuurlijk moet je daar voorzichtig mee zijn. Elke vergelijking gaat immers mank. Nooit is een analogie geheel dezelfde maar het kan genoeg duidelijk maken. Dat geldt ook voor deze … Lees meer

We weten het niet.

Marcus 11:26-33 We hebben er zo’n mooi woord voor, legitimering. Zijn je daden legitiem ofwel is er een wet of voorschrift waarop je je kunt beroepen. of nog mooier, is er een autoriteit die je een opdracht voor je gedrag heeft gegeven. De diaken uit Wijchen die terecht stond omdat ze een uit te zetten … Lees meer

Vergeef hem dan.

Marcus 11:12-25 Godsdienst en geld gaan niet samen. Toch ontkom je natuurlijk niet aan een zekere samenwerking. Een kerkgebouw moet onderhouden worden en de schilders en de dakdekkers moeten nu eenmaal ook leven. In in een gewone protestantse gemeente heeft een voorganger die de hele week rondgaat en de zieken en bejaarden bezoekt, trouwdiensten? en … Lees meer

Het komende koninkrijk

Marcus 11:1-11 Komende zondag is de eerste zondag in de voorbereidingstijd op het Kerstfeest. Wij zitten nog in de voorbereidingstijd op het Sinterklaasfeest maar in het leesrooster gaan we ons vanaf vandaag afvragen waar we ons eigenlijk op voorbereiden. In het verhaal bereid men zich kennelijk voor op de komst van dat nieuwe koninkrijk dat … Lees meer

Het tegenwoordige Betlehem.

Genesis 35:16-28 En zo kwam Jacob weer thuis bij vader Izaak, in Mamre, waar Abraham ooit zijn eerste verbond had gesloten, zijn eerste oorlog had gevoerd en de belofte vernieuwd was dat zijn nazaten het land zouden bezitten. Jacob was rijk geworden net als zijn vader en grootvader. Maar hij had zijn geliefde Rachel zo … Lees meer

De Ontzagwekkende

Genesis 35:1-15 Je moet toch wat met een God die geen naam wil hebben maar wel met je wil meegaan. Na het bloedbad in Sichem besluit Jacob het maar radicaal met die God te wagen. Hij herinnert zich de steen die hij zalfde toen hij de droom had dat boodschappers van die God voortdurend tussen … Lees meer