Home | About | Disclaimer | Emea.nl

Als de vreugde bij de oogst

Jesaja 8:23b-9:6

Het gedeelte dat we vandaag uit het boek van de profeet Jesaja lezen wordt in de kerken traditioneel op kerstfeest gelezen. Nu is kerstfeest het jongste feest uit de kerkgeschiedenis. Het is geen feest dat in de Bijbel voorkomt. Alleen Lucas heeft een verhaal dat direct gaat over de geboorte van Jezus van Nazareth. Als je je in dat verhaal verdiept kom je waarschijnlijk wel uit bij de achtergrond van dit verhaal uit Jesaja en wordt het verhaal van die geboorte een verhaal van hoop net als het verhaal van Jesaja bedoelt is als een verhaal van hoop in zeer zwarte tijden. In de dagen van Jesaja was het zeer onrustig in het Midden Oosten, de ene oorlog volgde de andere op. Wat dat betreft is er nog niks veranderd. Maar delen van Israël waren verwoest en opgegaan in andere koninkrijken. Zeer concreet gold dat voor Zebulon en Naftali die hier worden genoemd. Zij waren in slavernij gebracht en wandelden dus in de diepste duisternis.

En dan komt de profeet met de belofte voor wie het wil zien. Het is de God van Israël die het volk zal bevrijden. Er zal dat slavenvolk een licht opgaan en zij worden weer een groot volk. Het is niet te geloven maar het staat voor de deur. Leuk om met kerst dan over een kind te lezen dat ons is geboren maar dat is een bekend beeld uit de oud hebreeuwse literatuur. Zo duidt je een Koning aan, een kind van zijn volk dat de leiding op zich neemt. Deze Koning maakt de belofte van de God van Israël waar omdat hij net als Salomo recht zal spreken met wijsheid, omdat hij net als David een vader voor zijn volk zal zijn, een Vredevorst. En het volk en zijn koning moeten bedenken dat eigenlijk God zelf de Koning is en dat daar de troon van David en zijn rijk opzijn gebouwd.

Wat heeft dat nu met kerst te maken? Alleen dit dat de onderdrukte volken altijd dit beeld van Jesaja mogen herkennen. Aan alle onderdrukking zal een eind komen. In de dagen van Jozef en Maria werd men onderdrukt door een Keizer die zelfs van de armsten nog belasting wilde hebben. Zo’n machthebber die het persoonsgebonden budget afschaft en van rijken en armen een gelijke bijdrage in de kosten van gezondheidszorg vraagt en niks wil weten van heffing naar draagkracht. Jozef en Maria weten duidelijk te maken dat de werkelijke macht op de aarde ergens anders licht. Zij blijven niet op de plaats die de Keizer wil maar trekken naar de plaats die God hen gewezen heeft in het boek Jozua, zij gaan naar de akker van David in Bethlehem die elke vijftig jaar weer aan hun geslacht teruggegeven zou worden. Daar brengen zij hun kind ter wereld als een licht voor de volken dat niet de Keizer het voor het zeggen heeft maar de God van Israël. Zo zal dit kind een koning worden zoals Jesaja beschreef voor Zebulon en Naftali. Een koning die ook ons kan bevrijden van armoede en geweld in de wereld. Als we maar van elkaar willen houden, vrede op aarde en in mensen een welbehagen. Vandaag kan het weer.

Laat een Reaktie achter