Home | About | Disclaimer | Emea.nl

Een man die Job heette

Job 1:1-12

1 In het land Us woonde een man die Job heette. Hij was rechtschapen en onberispelijk, hij had ontzag voor God en meed het kwaad.
2 Job had zeven zonen en drie dochters. 3  Hij bezat zevenduizend schapen en geiten, drieduizend kamelen, vijfhonderd span runderen, vijfhonderd ezelinnen en een groot aantal slaven en slavinnen. Hij was de aanzienlijkste man van het Oosten.
4 ¶  Zijn zonen hadden de gewoonte om de beurt een feest te geven, ieder in zijn eigen huis, en nodigden dan hun drie zusters uit om bij hen te komen eten en drinken. 5  Nadat elk van zijn zonen zo’n feest had gegeven, liet Job hen bij zich komen voor een reinigingsritueel. Hij stond dan ‘s ochtends vroeg op om voor elk van hen een offer te brengen, want hij dacht bij zichzelf: Misschien hebben mijn kinderen wel gezondigd en God in hun hart vervloekt. Job deed dit telkens weer. 6 Op een dag kwamen de hemelbewoners hun opwachting maken bij de HEER, en ook Satan bevond zich onder hen. 7  De HEER vroeg aan Satan: ‘Waar kom je vandaan?’ Hij antwoordde: ‘Ik heb rondgezworven en rondgedoold op aarde.’ 8  De HEER vroeg aan Satan: ‘Heb je ook op mijn dienaar Job gelet? Zoals hij is er niemand op aarde: hij is rechtschapen en onberispelijk, hij heeft ontzag voor God en mijdt het kwaad.’9  Satan antwoordde de HEER: ‘Zou Job werkelijk zonder reden zoveel ontzag voor God hebben? 10  U beschermt hem immers, evenals zijn gezin en alles wat hem toebehoort. U hebt het werk dat hij doet gezegend, zodat zijn bezit zich steeds meer uitbreidt. 11  Maar als u uw hand naar hem uitstrekt en aantast wat hem toebehoort, zal hij u ongetwijfeld in uw gezicht vervloeken.’
12  Toen zei de HEER tegen Satan: ‘Goed, met alles wat van hem is mag je doen wat je wilt, maar raak Job zelf niet aan.’ Hierop vertrok Satan. (NBV)

Vandaag beginnen we te lezen in het boek Job. Dat hebben we  jaren geleden ook al eens gedaan maar we zijn nu een flink aantal jaren verder en dan kan het geen kwaad nog eens te kijken of ons iets nieuws opvalt. Het boek Job behoort tot de zogenaamde wijsheidsliteratuur. In dit geval een boek geschreven om duidelijk te maken dat de liefde voor de Wet van de Liefde het begin is van alle wijsheid, in oude taal heet het dat de vreze des Heeren het begin is van alle wijsheid. In het boek Job gaat het dus niet over hoe het echt in de Hemel of met God en de Satan gesteld is. De persoon van Satan heeft in de loop van de geschiedenis een hoop problemen opgeleverd. Dat het kwaad naast God een eigen persoon heeft is een opvatting uit een oud Oosters geloof uit Iran, Zarathustra was daar de profeet van. In de Joodse, en daarmee ook in de Christelijke traditie klopt dat geloof van Zarathstra niet. Er is één God, de God van Israël, daarnaast bestaan geen andere goden.

Het verhaal begint dan ook met het gerechtshof van die God waar een verwarrer zich komt melden om mensen te beproeven. Verwarrer is de letterlijke vertaling van Satan. Het boek Job is dus een echte oosterste vertelling. In dit geval heeft het verhaal een boodschap  en is het verhaal bedoeld om de boodschap duidelijk te maken. Het verhaal gaat niet over een arme sloeber maar over een rijk man. Een man ook die verantwoordelijkheid neemt voor de daden van zijn kinderen. Als zijn kinderen een feest geven geeft Job er ook een. Het feest van Job is er dan een volgens de leer van Mozes, niet alleen de famillie mag mee eten maar ook de armen uit de buurt, de dienaren van de tempel, de vreemdelingen en het personeel alsof ze bij de famillie hoorden. Stel dat je kinderen iemand vergeten zijn, Job wil dat hoe dan ook goed maken. Dat heet in Bijbelse termen een offer.

Nou is het gemakkelijk om goed te doen als je het goed hebt. Kijk maar eens naar de nieuwe regering. Je laat arbeiders met een handicap, mensen die al jong gehandicapt zijn en mensen die aan de bodem van het bestaan zijn beland gewoon het cadeau aan de rijken, die geen dividend belasting hoeven te betalen, betalen . Nu zijn ze weer populair want ze doen net of ze teruggeven wat ze eerst hebben afgepakt. Dat doen ze natuurlijk niet echt. Compensatie voor de gestegen energieprijzen is er alleen voor grootverbuikers, Shell en Esso krijgen geld van de regering om de schade in Groningen te herstellen. Om na te gaan hoeveel de liefde voor de God van Israël bij Job waard is moet hij het maar eens zonder bezit proberen. En het zou goed zijn de inkomen van de ministers deze zomer eens te verlagen tot het niveau van een bijstandsuitkering.

Laat een Reaktie achter