Home | About | Disclaimer | Emea.nl

Dan verspreidt de ontucht zich onder het volk

Leviticus 19:26-37

Dat je je dochters niet moet dwingen in de sexindustrie te gaan werken spreekt voor de meesten van ons vanzelf. Maar dat waarzeggerij en spiritisme daarmee verwant zijn ligt misschien minder voor de hand. Toch maken ook deze vormen van vermaak misbruik van de goedgelovigheid van mensen.Op de televisie is dat inmiddels doorgeprikt. Iedereen kon in de Astro programma’s aan waarzeggerij doen en mensen wijsmaken met geesten van overledenen in contact te staan. Een paar acteurs en actrices als Char spelen dat spel zo goed dat ze er eigen televisie programma’s op na mogen houden maar het is en blijft bedrog en bedrog van de ergste soort omdat ze uiteindelijk bijdragen tot het voortduren van het verdriet om het verlies van de geliefde en mensen niet de gelegenheid geven verder te gaan en mee te bouwen aan het Koninkrijk van God.

En ook uit het Bijbelgedeelte van vandaag blijkt dat het gaat om die opbouw. Respect voor oude mensen, opstaan als dat nodig is, opstaan uit respect. Opstaan en respect horen in de Bijbel dus bij elkaar. De discussie bij ons ging ooit over respect voor rechters. En recht is waarom in de Bijbel vaak wordt gesmeekt. Misschien helpt het geven van respect, dus opstaan, de rechters wel om met nog meer zorgvuldigheid hun werk te doen. Zo niet dan moet niemand schromen het werk van individuele rechters ter discussie te stellen en dat gebeurd nog maar al te weinig misschien. Maar vreemdelingen moet je behandelen alsof ze lid zijn van ons volk. Dat is niet gemakkelijk als ze vasthouden aan rare gewoonten. In de Bijbel wordt opgeroepen dan met ze in gesprek te gaan, te ontdekken waar die rare gewoonten vandaan komen. Het volk Israel was zelf vreemdeling geweest. Ook ons volk is door de eeuwen heen gevormd uit vreemdelingen van buiten, te beginnen met de Batavieren, maar daarna zijn er vele vreemdelingen gevolgd.

Hoe vreemd die gewoonten ook zijn zij moeten ons en wij hen vertrouwen. Het staat er raar, maar juist op basis van dat vertrouwen moeten we het dus niet vreemd vinden dat direct na het vreemdelingenschap de maten en gewichten volgen. Het eerste dat je immers met vreemdelingen doet is handeldrijven. Of het nu op de markt of in de winkel is, iedereen moet eten en iedereen is afhankelijk van de eerlijkheid van de handel. Een efa was daarbij de maat voor een grote hoeveelheid droge stof, ongeveer 20 liter en een hin de maat voor een kleinere hoeveelheid droge stof, ongeveer negen liter. De maten klinken Egyptisch maar precies weten we het niet meer. De geleerden houden het er op dat je dus moet zorgen dat elke maat, gewicht en inhoud, altijd eerlijk en betrouwbaar moet zijn. En mensen hebben ook inhoud en moeten dus ook eerlijk een betrouwbaar zijn.

 

Laat een Reaktie achter