Home | About | Disclaimer | Emea.nl

Die nooit zullen zwijgen

Jesaja 62:6-12

Wachters op de muren die dag en nacht roepen om gerechtigheid. Die roepen door de poorten te gaan. De profeet heeft een visioen dat we graag met hem delen. Want het gaat om recht doen aan alle mensen op de aarde. Het gaat er om dat iedereen mee kan doen en dat niemand meer honger heeft of te lijden heeft van oorlog en ellende. Nooit zal het graan meer aan vijanden gegeven worden staat er. Wie zijn dan die wachters op de muren van Jeruzalem? Iemand die denkt dat de Bijbel letterlijk genomen moet worden zal ze niet vinden. In de tijd dat dit werd opgeschreven waren er geen muren in Jeruzalem. De stad was verwoest. Later werd de stad herbouwt en konden ballingen terugkeren maar ook toen bleef de stad niet de stad van Israel maar werd het achtereenvolgens door Grieken en Romeinen bezet. Het gaat dan ook niet om het letterlijke Jeruzalem maar om het hart van de wereld. Alle volken moeten zich immers daarnaar richten. De roep om door de poort gaan klinkt hier. Als je in de Bijbel poorten tegenkomt moet je bedenken dat daar de oudsten bijeen kwamen om recht te spreken. Zij die levenservaring hadden konden zich voorstellen hoe de Wet van Liefde toegepast moet worden in al die ingewikkelde vragen die het leven nu eenmaal met zich meebrengt. Daar werd dus recht gesproken en als de poorten dicht waren dan kon je er niet bij en werd er dus geen recht gesproken, werd er geen recht gedaan aan mensen die het recht meer dan hard nodig hebben. Als dat nu eens onder alle volken van de wereld ingang krijgt dan is er altijd een Jeruzalem waar je terecht kunt om recht voor mensen te halen. Tot die tijd moeten we het doen met de wachters op de muren die dag en nacht roepen om gerechtigheid, die nooit zullen zwijgen. En kennen we die wachters niet? De leden en medewerkenden van Amnesty International zoeken recht voor mensen waar ze ook wonen en wat ze ook gedaan hebben. Eerlijke rechtspraak onder eerlijke omstandigheden, en met inachtnemen van de fundamentele rechten van de mens. Zoek de site van Amnesty op en ontdek hoe eenvoudig is daaraan mee te doen en mee stem te geven aan al die mensen die roepen om het recht. Maar ook de vrijwilligers van Fair Trade en Wereldwinkels roepen om het recht. In hun winkels en met hun producten tonen zij het onrecht aan dat gedaan wordt aan producenten van producten en voedingsmiddelen die in arme landen wonen. Door bij hen te kopen versterk je de roep om gerechtigheid, om de mensen recht te doen die meer dan wie ook afhankelijk zijn van de productie van hun goederen maar die geen recht wordt gedaan omdat wij ons opsluiten achter de onrechtvaardige tolmuren. De wachters op de muren roepen om bevrijding van de armen, ze zwijgen nooit.

Laat een Reaktie achter