Home | About | Disclaimer | Emea.nl

In bergspleten en grotten

Rechters 6:1-18
 
Als je wordt onderdrukt wordt je ook vindingrijk. Het volk Israel werd onderdrukt door de Midjanieten. Jaar op jaar kwamen die het land plunderen tot er niets meer over bleef, nog geen schaap of ezel. En dat in het land overvloeiende van melk en honing. Maar, zo zegt het verhaal, het volk was de uittocht uit de slavernij en de tocht door de woestijn vergeten. De Wet van eerlijk delen en van de ander houden als van jezelf was vergeten. En als je niet wilt delen komen ze het wel halen. Begin jaren 70 van de vorige eeuw werd in Chili de wereldhandelsconferentie gehouden, de UNCTAD. Toen werd al voorspeld dat het aantal economische vluchtelingen zou toenemen als we de armoede, in wat toen genoemd werd de derde wereld, niet zouden bestrijden. Ook de conflicten zouden toenemen en we zouden horen van honger en massasterfte. Van aids wist nog niemand, maar de voorspellingen zijn allemaal uitgekomen.

Jan Pronk werd in 1973 minister van ontwikkelings-samenwerking en hij zorgde er voor dat Nederland het eerste land, en tot nu toe het enige land, werd dat zich hield aan de afspraak om een vast percentage van de rijkdom af te staan aan de armen. Diezelfde Jan Pronk heeft een boek gepubliceerd onder de titel “Willens en Wetens”. Als je wilt weten waar die profeet, over wie het in dit stuk uit Rechters gaat, het nou eigenlijk over heeft moet je dat boek eens lezen. Eén van de zaken, die de armoede goed illustreert, is het gegeven dat 2 miljard mensen geen toilet hebben en dus niet weten waar ze hun behoefte moeten doen. Volgens die profeet uit Rechters, moeten we zelf zorgen voor de bevrijding van armoede. Het is nog steeds niet een ieder voor zich en God voor ons allen. Onophoudelijk dienen we bezig te zijn met de armen in de wereld. Hongeren en dorsten naar gerechtigheid heet dat in de Bijbel.

Met die bevrijding kunt U vandaag nog beginnen in de Wereldwinkel of de Fair Trade shop. Uiteindelijk zijn er armen die de goederen produceren, zijn het armen die de grondstoffen bewerken tot voorwerpen of voedsel voor ons rijken. Het zijn diezelfde armen die recht hebben op een volwaardig loon. Maar het zijn tolmuren rond onze rijke landen die de invoer van die goederen en dat voedsel zo duur maken dat we meestal de voorkeur geven aan producten die onze rijken nog rijker maken en de armen dus nog armer. Wij kunnen die wereld omkeren. Zo vindingrijk kunnen we worden als we ons onderdrukt gaan voelen door die onrechtvaardige handelsverhoudingen. En net als met Gideon gaat God mee met hen die de kant van de lijdenden, de armen kiezen, ook vandaag mogen we daar op vertrouwen.

 

Laat een Reaktie achter