Selecteer een pagina

Column

Recente Publicaties

Het was een Samaritaan.

Lucas 17:11-19 11 Op weg naar Jeruzalem trok Jezus door het grensgebied van Samaria en Galilea. 12  Toen hij daar een dorp wilde binnengaan, kwamen hem tien mensen tegemoet die aan huidvraat leden; ze bleven op een afstand staan. 13  Ze verhieven hun stem en...

Deze opdracht

1 Timoteüs 1:12-20 12 Ik dank Christus Jezus, onze Heer, dat Hij mij kracht gegeven heeft en het mij heeft toevertrouwd Hem te dienen, 13 hoewel ik Hem vroeger heb gelasterd, vervolgd en beschimpt. Toch heeft Hij zich over mij ontfermd, omdat ik door mijn ongeloof...

Hol gezwets

1 Timoteüs 1:1-11 1 Van Paulus, apostel van Christus Jezus in opdracht van God, onze redder, en van Christus Jezus, onze hoop. 2 Aan Timoteüs, mijn waarachtig kind in het geloof. Genade, barmhartigheid en vrede van God, de Vader, en van Christus Jezus, onze Heer! 3...

Onderwijs

Psalm 119:25-32 25 Mijn ziel ligt neergedrukt in het stof, laat mij leven zoals U hebt beloofd. 26 Leg ik U mijn wegen voor, dan antwoordt U. Onderwijs mij in uw wetten. 27 Leer mij de weg van uw regels begrijpen, en ik zal uw wonderen overdenken. 28 Mijn ziel schreit...

Gloeiende kolen

Spreuken 25:21-28 21 Als je vijand honger heeft, geef hem dan te eten, als hij dorst heeft, geef hem dan te drinken. 22 Dan stapel je gloeiende kolen op zijn hoofd, en de HEER zal je belonen. 23 Zoals de noordenwind een striemende regen brengt, zo brengt geroddel...

Kalme woorden

Spreuken 25:11-20 11 Het juiste woord op de juiste tijd is als een gouden appel op een zilveren schaal. 12 Een wijze vermaning voor een luisterend oor is als een gouden ring, een sieraad van het zuiverste goud. 13 Een betrouwbare bode is voor zijn opdrachtgever als...

Een rechtsgeding

Spreuken 25:1-10 1 Hier volgen andere spreuken van Salomo, die de dienaren van koning Hizkia van Juda hebben gekopieerd. 2 Eer aan God, omdat Hij dingen verbergt, eer aan de koning, omdat hij dingen doorziet. 3 Zo peilloos hoog als de hemel, zo peilloos diep als de...

Ik ben een vreemdeling

Psalm 119:17-24 17 Zie om naar uw dienaar-dan zal ik leven en mij houden aan uw woord. 18 Neem de sluier van mijn ogen-dan zal ik zien hoe wonderlijk mooi uw wet is. 19 Ik ben een vreemdeling op aarde, verberg uw geboden niet voor mij. 20 Mijn ziel kwijnt weg van...

Eerst je akker

Spreuken 24:23-34 23 Ook deze spreuken zijn afkomstig van de wijzen. Een partijdig oordeel in een rechtszaak is verkeerd. 24 Wie een schuldige onschuldig verklaart wordt door alle volken verwenst, wordt door alle naties vervloekt. 25 Wie de schuldigen veroordeelt zal...

Zoete honing

Spreuken 24:13-22 13 Mijn zoon, eet honing, dat is goed voor je, zoete honing streelt de tong. 14 Zie wijsheid als de honing voor je leven. Als je wijsheid vindt, heb je een toekomst, je hoop gaat niet verloren. 15 Jij, goddeloze, belaag niet het huis van een...

‘We wisten het niet’

Spreuken 24:1-12 1 Wees niet jaloers op boosaardige mensen, zoek hun gezelschap niet, 2 want ze hebben kwaad in de zin en stichten onheil met hun mond. 3 Door wijsheid wordt een huis gebouwd, door inzicht houdt het stand, 4 door kennis worden de kamers gevuld met...

De glans van wijn

Spreuken 23:22-35 22 Luister naar je vader, hij die je verwekt heeft, veracht je moeder niet wanneer ze oud is. 23 Verwerf de waarheid en verkwansel haar niet, laat je onderrichten, verwerf inzicht en wijsheid. 24 De vader van een rechtvaardige verheugt zich, wie een...

Een open oor

Spreuken 23:12-21 12 Heb een open oor voor wijze woorden, een open geest voor onderricht. 13 Aarzel niet een kind te vermanen, van stokslagen gaat het niet dood. 14 Sla je het met de stok, dan red je het van het dodenrijk. 15 Mijn zoon, als je je verstand gebruikt,...