Selecteer een pagina

Johannes 8:21-36

21 Hij nam opnieuw het woord en zei: ‘Ik ga weg, en u zult me zoeken. Maar u zult in uw zonde sterven. Waar ik naartoe ga, daar kunt u niet komen.’ 22 De Joden zeiden: ‘Hij zal toch geen zelfmoord plegen, dat hij zegt dat hij ergens naartoe gaat waar wij niet kunnen komen?’ 23 Jezus vervolgde: ‘U bent van beneden, ik ben van boven; u hoort bij deze wereld, ik hoor niet bij deze wereld. 24 Ik heb tegen u gezegd dat u in uw zonden zult sterven, want als u niet gelooft dat ik het ben, zult u inderdaad in uw zonden sterven.’ 25 ‘Wie bent u dan?’ vroegen ze. Jezus zei: ‘Wat ik vanaf het begin al tegen u gezegd heb. 26 Ik heb veel over u te zeggen, en veel in uw nadeel, maar ik zeg tegen de wereld wat ik gehoord heb van hem die mij gezonden heeft, en hij is betrouwbaar.’ 27 De mensen begrepen niet dat hij over de Vader sprak. 28 ‘Wanneer u de Mensenzoon hoog verheven hebt, ‘ging Jezus verder, ‘dan zult u weten dat ik het ben, en dat ik niets uit mijzelf doe, maar over deze dingen spreek zoals de Vader het mij geleerd heeft. 29 Hij die mij gezonden heeft is bij mij; hij heeft me niet alleen gelaten, omdat ik altijd doe wat hij wil.’ 30 Toen hij deze dingen zei, kwamen velen tot geloof in hem. 31 En tegen de Joden die in hem geloofden zei Jezus: ‘Wanneer u bij mijn woord blijft, bent u werkelijk mijn leerlingen. 32 U zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u bevrijden.’ 33 Ze zeiden: ‘Wij zijn nakomelingen van Abraham en we zijn nooit iemands slaaf geweest-hoe kunt u dan zeggen dat wij bevrijd zullen worden?’ 34 Jezus antwoordde: ‘Waarachtig, ik verzeker u: iedereen die zondigt is een slaaf van de zonde. 35 Nu blijft een slaaf niet voor eeuwig in huis, maar de Zoon blijft wel voor eeuwig. 36 Dus wanneer de Zoon u vrij zal maken, zult u werkelijk vrij zijn. (NBV)

We houden nog steeds van mensen met een missie. Vooral als die missie de Olympische Spelen betreft. Gedreven door een blik op het goud aan het eind van de missie trainen en werken de mensen met een missie dag en nacht. Tegenwoordig moeten zelfs bedrijven een missie hebben. En de eerste vraag bij een verzoek om krediet voor een nieuw bedrijf is “Wat is je missie?” Maar in de Bijbel gaat het voortdurend net even anders als in de wereld. Niet het goud aan het einde is het doel van de missie. Maar het delen van liefde op de weg daarheen. God heeft in het verhaal van Israel ooit die opdracht gegeven, houden van je naaste als van jezelf. Daarmee ging het volk in de woestijn op weg, daarmee ging het volk Israel in het beloofde land de geschiedenis door en daarmee zijn wij door Jezus van Nazareth op weg gestuurd. Maar gaan we er ook voor zoals dat in missie termen tegenwoordig heet.

Johannes moet voor zijn Heidense lezers duidelijk maken dat de hele discussie een discussie tussen Joodse toehoorders en sprekers was. Later is van het verheffen van de mensenzoon de kruisiging gemaakt die immers Jezus letterlijk boven de mensen deed uitgaan. Maar zo simpel liggen die vergelijkingen meestal niet. Pas als je snapt wat de missie van Jezus is en daar bewondering voor gaat krijgen dan snap je ook wie zijn Vader is die hem op weg heeft gestuurd. Die Vader heeft ook ons op weg gestuurd en de Joden allereerst. Geen wonder dat er staat dat er velen tot geloof kwamen. Maar dan nog iets, het volk Israel was slaaf geweest in Egypte in uit die slavernij bevrijdt, maar dat was lang voordat Jezus sprak over de ontdekkingen uit de woestijn door dat handvol slaven.

Het antwoord is al even eenvoudig als de missie. Onophoudelijk, onzelfzuchtig de naaste liefhebben is een bijna onmogelijke opgave. Daar moet je telkens weer opnieuw mee beginnen. Maar net als Joodse slaven die na 50 jaar hun oorspronkelijke bezit weer terug moesten krijgen en als vrije mensen opnieuw moesten kunnen beginnen mogen wij met die Liefde elk moment opnieuw beginnen en worden we daardoor bevrijd van de heerschappij van de goden van winst en profijt. Door die Liefde worden we bevrijdt van de dood, de zinloosheid en goddeloosheid van de huidige samenleving. Mensen die op pad gaan voor de armen in de samenleving, de gevangenen, de hongerigen, de vreemdelingen, de vluchtelingen zijn mensen met een missie, zij werken aan een wereld waar iedereen mee kan doen en waar eerlijk gedeeld wordt tussen mensen. Dat is niet een missie voor de toekomst, dat is hier en nu, vandaag kunt U mee in die missie.