Selecteer een pagina

Deuteronomium 33:1-11
 
Mozes neemt afscheid met wat genoemd wordt een zegen. Daarin wenst hij iedereen het goede. Zoiets als wat je wel eens op een bruiloft of een jubileum hoort. Het bruidspaar of de jubilarissen horen dan al het goeds dat er over hen te zeggen is. In het verhaal, of is het een lied of gedicht, van Mozes begint het natuurlijk met God zelf. De ontmoeting met God in de woestijn bepaalde immers de geschiedenis en de inhoud van het volk Israel.

In de nieuwe vertaling is God daar ineens vergezeld van een heleboel Engelen. In oudere vertalingen zijn dat heiligen, ook de Naardense Bijbel van Oussoren vertaalt hier heiligen. We hebben verschillende handschriften die beschouwd worden als de grondtekst waaruit de Bijbel vertaald wordt en ook één van die grondteksten heeft het over tienduizenden van heiligheid. Als iemand dus zegt dat men de Bijbel letterlijk wil nemen moet je niet alleen vragen welke vertaling men letterlijk neemt, maar ook uit welke grondtekst vertaald is en waarom men die grondtekst heeft genomen.

De Bijbel staat nu eenmaal niet vol toverformules die je uit het hoofd kunt leren en die je in elke situatie dan naar je hand kunt zetten, maar de Bijbel staat vol verhalen die je op weg sturen naar het beloofde land. Als je met God in aanraking komt zegt Mozes dan zie je ineens al die mensen die het goede en niets dan het goede deden, een geweldige menigte is dat. De Wet van de Woestijn is in alle tijden en overal toegepast en heeft altijd en overal tot bevrijding van mensen geleid. Dat de Nieuwe Vertaling hier het woord engelen gebruikt is nog zo vreemd niet. We zijn gaan inzien dat Engelen boodschappers van God zijn, en ieder mens kan op zijn of haar tijd een boodschapper van God zijn, soms zelfs onbedoeld of onbewust. Engelen zijn dus geen mensen in witte kleren met vleugels. Dat leger vol van goede mensen verschijnt de laatste jaren in tal van landen in de wereld. Dat is begonnen in Zuid Amerika waar het ene na het andere volk regeerders koos die op de eerste plaats opkomen voor de armen in hun land. De nieuwe regeerders zijn ook de grootste pleitbezorgers voor eerlijke handelsverhoudingen en zij botsen dan ook met de rijken op de aarde.

Nu zien we de lente in het Midden-Oosten waar eerst bijna zonder geweld en nu na zeer veel geweld vooral jonge mensen de machthebbers en dictators naar huis sturen om een vrije en democratische samenleving te kiezen. Vervolgens zien we de Occupy beweging opkomen die de macht van de ondernemers en bankdirecteuren willen democratiseren zodat de graai cultuur verdwijnt en dat wat we samen op de wereld opbrengen en voortbrengen ten goede komt aan ieder naar behoefte. Uit het gedeelte dat we vandaag uit Deuteronomium lezen leren we dat het goede dat we kennen voortkomt uit de God van Israël.

Mozes vraagt of het goede mag voortkomen uit de stammen van Israël. Wij lezen vandaag alleen over Riuben en Juda maar als je de hele zegen zou lezen dan kan het je opvallen dat dat gebed van Mozes ingedeeld is als een zevenarmige kandelaar, Jozef staat in het midden. Israël wordt hier neergezet als een licht voor de volken. Zo mogen wij ook zijn een licht voor de volken, door het goede te doen en niet dan het goede, elke dag opnieuw, ook vandaag weer.