Selecteer een pagina

Psalm 99

Soms moet je bij bepaalde bijbelgedeelten extra letten op wat er niet wordt gezegd. Vandaag zingen we een Psalm mee die heel mooi het Koningschap van de God van Israël bezingt, maar die in de krachtige uitroep uit het eerste vers direct doet denken aan de kruisiging van Jezus van Nazareth zoals dat door de evangelist Johannes is beschreven. Jezus werd volgens Johannes immers gekruisigd met een bordje boven zijn hoofd daar stond in het Latijn : Jezus Nazoreeër Koning der Joden. Op schilderijen zie je nog wel eens een bordje met INRI boven het hoofd van de gekruisigde geschilderd, het is de Latijnse afkorting. Volgens het verhaal van Johannes wilden de priesters niet dat het zo werd afgebeeld, ze wilden dat er zou staan: “Hij zei dat hij de koning der Joden was” maar Pilatus bleef bij wat hij had geschreven. Wat ze niet riepen was vers 1 van Psalm 99: ” De Heer is Koning”.

En dat durfden ze niet voor niks. Want als het in het boek van de Psalmen over God als Koning gaat dan is die God de Koning van de goden, Koning van alle volkeren en Koning van de hele aarde. En dat betekent dat de Koning van de Joden ook de baas van de Keizer van Rome is, een gewaagde uitspraak. Dat maakt ook het zingen van deze Psalm voor ons een gewaagde zaak. Want ook wij ontkennen immers met het zingen van dit lied alle heerschappij van hen die zeggen macht te hebben over ons. Alleen God heeft macht over ons, zijn Wet, zijn Recht bepaalt ons handelen. De God van Israël is dan ook een Koning die het Recht bemint. Wat voor recht dat is? Dat iedereen recht heeft op leven, dat niet de een recht heeft op meer ten koste van de ander, maar dat wat men heeft bedoeld is om te delen met wie niets heeft.

In een wereld waar iedereen recht heeft op leven, waar alles met iedereen wordt gedeeld zodat iedereen tot zijn of haar recht kan komen heerst vrede. Het “Gij zult niet doden” Dat uit de wolk op de Horeb klonk toen Mozes en Aäron priesters van deze God-Koning waren is dus niet alleen voor individuen, maar ook voor elk volk, ja zelfs als de aarde zich beweegt en mensen doodt mogen we grenzen stellen aan de aarde om de mensen te beschermen. In ons land zijn we zo gaan werken aan dijken en waterwerken, aan afsluitingen van machtige zee-armen. De erkenning van de God van Israël als Koning is een politieke uitspraak. Want die Koning heeft geen onderdanen, is niet hoog verheven maar is te vinden bij de minsten, bij de zwaksten, daar wil Hij dat zijn recht wordt gedaan door een ieder. En dat recht blijft generaties lang hen achtervolgen die zich er niet aan gelegen laten liggen. Laten we daarom ook vandaag opnieuw ons houden aan de Wet van onze hoogste Koning, heb uw naaste lief als uzelf.