2 Tessalonicenzen 3:1-5

Waarom zou je je iets van een ander aantrekken als je bidt? Paulus vraagt de gemeente in Tessalonica voor hem en zijn gezelschap te bidden. En hij wil behoed worden voor slechte en kwaadaardige mensen. Moet je de missie van Paulus dan aan hem overlaten? Kun je zelf niet iets doen om hem te beschermen? Bidden is hier kennelijk niet zozeer het melden bij een ander die er dan wel voor zal zorgen, maar zelf nadenken over wat je samen kunt doen voor die Paulus. Zelf vroeg Paulus maar zelden om geld voor hem en zijn vrienden. Hij was riemensnijder, in zijn dagen een eerbiedwaardig handwerk omdat goedgesneden riemen nodig waren bij tenten en bij wagens. Hij kon zijn geld zelf wel verdienen en dat deed hij dan ook. We mogen aannemen dat ook de mensen die met hem meereisden zelf de kost verdienden. Het waren mensen van de Weg en die stonden er om bekend alles wat ze hadden te delen, niet alleen met elkaar maar ook met de armen die ze tegenkwamen. Daar kon ook de gemeente van Tessalonica wat in bijdragen. Giften in geld kon zo’n gezelschap van reizende predikers natuurlijk goed gebruiken. Daarmee konden ze ook beschermd worden tegen slechte en kwaadaardige mensen. Dat waren de mensen die misbruik maakten van de goedheid van het reisgezelschap van Paulus. Maar als je niet je laatste bezit hoeft op de maken aan misbruikers kun je ze misschien ook nog laten merken hoe slecht ze zijn en ze daarmee van hun slechte pad afbrengen. Door Paulus en zijn werk te ondersteunen help je dus hem te beschermen en de komst van het Koninkrijk te bespoedigen. In onze dagen ligt zo’n bede op de deurmat van de aktie Kerkbalans. Ondersteuning van de kerk in je eigen omgeving. Anoniem kun je bijdragen. Niet de voorganger of het kerkbestuur profiteert daarvan maar het bestaan van de kerk en de diaconie, het lichaam van de kerk dat met de armen deelt. Al die gemeenschappen waar de inkomsten afhangen van luid aangeprezen collecten moet je wantrouwen. Ook in de Protestantse Kerk wordt gecollecteerd, maar ook die collectes zijn niet bestemd voor het inkomen van de voorganger maar voor het onderhoud van de Kerk en voor de diaconie. De collectes in een Protestantse Kerkdienst hebben overigens vaak meer weg van een symbool, als we toch bij elkaar zijn dan laten we zien dat we delen, het eigenlijke geld wordt opgebracht uit acties als Kerkbalans. Steunen kunnen we de komst van het Koninkrijk dus nog steeds. Unicef,  Kerk in Actie, Wereldwinkel, Fair Trade, Oxfam Novib, zijn maar enkele mogelijkheden van heel vele waarmee je de armen bevrijding kunt aanzeggen, vandaag en vooral in deze dagen van delen met elkaar.