Selecteer een pagina

Deuteronomium 30:1-10

1  Wanneer alles werkelijkheid is geworden wat ik u beschreven heb, zegeningen en vervloekingen, en wanneer u ten slotte, door de HEER, uw God, uiteengejaagd en verstrooid onder alle volken, daar lering uit getrokken hebt 2  en samen met uw kinderen naar de HEER, uw God, terugkeert en hem weer met hart en ziel gaat gehoorzamen-daartoe heb ik u vandaag aangespoord-, 3  dan zal de HEER, uw God, in uw lot een keer brengen: hij zal zich over u ontfermen en u, na u eerst verstrooid te hebben, weer uit al die landen bijeenbrengen. 4  Zelfs al zijn sommigen verbannen naar het eind van de wereld, de HEER, uw God, zal u terughalen en weer bij elkaar brengen. 5  Hij zal u terugbrengen naar het land dat uw voorouders ooit bezaten en het u weer in bezit geven. Hij zal u meer nog dan uw voorouders zegenen en in aantal doen toenemen. 6  De HEER, uw God, zal uw hart besnijden en ook dat van uw nakomelingen, zodat u hem weer met hart en ziel zult liefhebben en in leven zult blijven. 7  De vervloekingen zal hij bestemmen voor uw vijanden en voor iedereen die op uw ondergang uit was. 8  En u zult de HEER weer gehoorzaam zijn en al zijn geboden, zoals ik ze u vandaag heb voorgehouden, in acht nemen. 9  De HEER, uw God, zal u voorspoed geven in alles wat u onderneemt, u kinderrijk maken en uw vee en uw land vruchtbaar maken. Hij zal er weer vreugde in vinden om u te zegenen, zoals voorheen bij uw voorouders. 10  Want u toont de HEER, uw God, dan uw gehoorzaamheid door de geboden en bepalingen in dit wetboek in acht te nemen, en u wilt hem weer met hart en ziel toebehoren. (NBV) 

Mooi is dat, zo aan het eind van de week. Als je alle ellende hebt gehad komt alles weer goed is de belofte uit de lezing van vandaag. Waar zou je je nog druk om maken? Waarom al die moeite doen van je naaste te houden als van jezelf? Waarom steeds vragen om recht en gerechtigheid? Waarom aandacht schenken aan de armen, de vreemdelingen, de weduwen en de wees? Waarom al die moeite doen als je weet dat het je voortdurend niet helemaal zal lukken en alles uiteindelijk toch goed zal komen? Nou, er zijn wel een paar redenen. Dat alles goed komt ondanks de ellende die we zelf veroorzaken maken we niet meer mee. Natuurlijk breken de mensen uiteindelijk de plutoniumfabrieken af, in plaats van er nieuwe bij te bouwen. Omdat plutonium zo giftig is en de opslag zo veel kost op de lange duur dat het niet op te brengen is. Maar voor het zover is zitten wij wel met de huidige plutoniumproductie. 

Het mag dan wel leuk lijken dat er veel warmte vrij komt bij de productie van plutonium en dat je daarmee stoom kunt maken om stoomturbines aan te drijven die elektriciteit  maken, met een heel verkeerd woord noemen ze die fabrieken “kerncentrales”, maar de kosten van zo’n fabriek en de producten zijn vele malen hoger dan de winst aan energie die je krijgt. Zoals het met plutonium is zo is het met veel zaken. Of je nu zegt dat Nederland vol is en je vreemdelingen weert, zodat onze kinderen geen pensioen meer kunnen krijgen, of dat we allemaal in auto’s moeten rijden, zodat Nederland geasfalteerd gaat worden en we geen ruimte voor gras, bomen en koeien overhouden en de producten van de fabrieken niet meer vervoerd kunnen worden door de files, bij al die zaken waarvan we weten dat die wel gemakkelijk en aantrekkelijk klinken maar uiteindelijk verkeerd zijn snijden we onszelf in de vingers. 

Dat het dus allemaal goed komt geeft hoop en troost als we weer eens fouten maken, maar we kunnen het beter gelijk goed doen en ons ook de komende week houden aan de wetten van recht en gerechtigheid en liefde uitstralen waar we kunnen en zorgen dat iedereen met onze samenleving kan meedoen. Want uiteindelijk komt het met de wereld pas goed als we allemaal door hebben dat winst en profijt niet maatgevend zijn maar wat er met mens en dier gebeurd. Het deel dat  we vandaag uit Deuteronomium hebben gelezen vertelt het volk over het einde van de ballingschap. Over de dagen dat God zelf zijn Tora in de harten van de mensen heeft gesneden. Want die Tora is het begin van de geschiedenis van mensen die een goede aarde nastreven en die geschiedenis kan elke dag opnieuw beginnen, van die geschiedenis kunnen we elke dag opnieuw deel uit gaan maken, wie we ook zijn en waar we ook vandaag komen zegt de tekst, al is het van de uiteinden van de aarde. Dan zorgt de Tora van God, dan zorgt God zelf dat er voor iedereen op aarde genoeg is om te eten, genoeg om gezond te blijven, dan heerst overal vrede en wil God zelf zijn tenten op deze aarde spannen. Doe mee dus, begin vandaag het goede te doen en niet dan het goede.