Selecteer een pagina

Jesaja 28:14-22

14 Daarom, hoor de woorden van de HEER, jullie spotters, leiders van het volk van Jeruzalem. 15 Jullie zeiden: ‘Wij hebben een verbond gesloten met de dood, met het dodenrijk zijn we een verdrag aangegaan. Wanneer de striemende gesel voorbijkomt zal hij ons niet raken. Wij houden ons schuil in bedrog en verbergen ons in leugens.’ 16 Maar dit zegt God, de HEER: Ik leg in Sion een fundament met een uitgelezen grondsteen, een kostbare hoeksteen. Wie zijn vertrouwen daarop grondvest, hoeft geen andere toevlucht te zoeken. 17 Ik zal het recht als meetlint hanteren en de gerechtigheid als schietlood. De hagel vernietigt de schuilhoek van je bedrog, het water spoelt jullie schuilplaats weg. 18 Jullie verbond met de dood wordt verbroken, jullie verdrag met het dodenrijk houdt geen stand. Wanneer de striemende gesel voorbijkomt zal hij jullie genadeloos afranselen. 19 Dag in dag uit komt hij voorbij, in de morgen, in de nacht, en telkens als hij langskomt zal hij jullie treffen. Hoe verschrikkelijk is het om de boodschap te verstaan! 20 Het bed is te kort om je op uit te strekken, de deken te smal om je in te wikkelen. 21 De HEER zal opstaan zoals destijds op de Perasim, hij zal grote beroering veroorzaken zoals in de vlakte bij Gibeon: hij zal iets tot stand brengen, iets bijzonders, hij gaat iets buitengewoons volbrengen. 22 Nu dan, staak jullie spotternijen, anders zullen jullie boeien nog meer knellen. Want dit heb ik gehoord: God, de HEER van de hemelse machten, heeft tot vernietiging van het land besloten. (NBV)

De mensen van Oost-Oekraïne weten inmiddels wat dat betekent, het voorbijkomen van de striemende gesel. Het conflict daar is nog lang niet afgelopen, maar hoe komt het tot een dergelijk conflict. Wij durven van zo’n afstand niet te zeggen dat de politici die er voor verantwoordelijk zijn liegen en bedriegen en zich in leugens hebben gehuld om de gevolgen van hun oorlogspolitiek te ontlopen. Daar gaat het in dit gedeelte uit het boek van de Profeet Jesaja over. Maar door Oost-Oekraïne loopt een oliepijpleiding. En we weten wel dat de zeggenschap over een dergelijke pijpleiding heel erg veel politieke macht over bijna heel Europa oplevert. Geen wonder dat Rusland zich dus zo druk maakt. En de wens van Oekraïne nauw aan te sluiten bij de Europese Unie wordt daardoor ook duidelijk. Het zou de Europeseunie door de NAVO invloed geven op die pijpleiding en daarmee op de energiepolitiek van Rusland. De slachtoffers in Oost-Oekraïne, inmiddels ook in Nederland, Maleisië, Australië en andere landen, net als de soldaten uit Rusland, Oekraïne en Oost Oekraïne hebben ondertussen niet zoveel te maken met die oliebelangen.

Die soldaten wordt voorgehouden dat ze lijden en vechten vanwege humanitaire en nationalistische belangen. Maar winnaars zijn er niet, politieke leiders die het laten aankomen op een oorlog sluiten een verbond met de dood, een verdrag met het dodenrijk, nu al zijn er duizenden doden gevallen in Oost-Oekraïne en ons zou elke dode één teveel moeten zijn. Voor ons ligt het uitgangspunt in Sion, daar, op de heilige berg in Jeruzalem, ligt immers de grondregel van de Liefde, van “Gij zult niet doden, de richtlijn die zegt dat je je naaste lief moet hebben als jezelf. Ook die oliepijpleiding zou op de eerste plaats ten goede moeten komen aan de armsten in Rusland en Europa en niet alleen bezien moeten worden vanuit de bijdrage aan de goden van winst en profijt die het kan leveren. Die bijdragen zijn geen mensenlevens waard, mensenlevens zijn oneindig veel meer waard dan de invloed op een oliepijpleiding ooit kan opleveren.

Dit hoofdstuk uit het boek van de Profeet Jesaja begon met de dronken leiders in Samaria, volgens dit stuk kennelijk gevolgd door de leiders in Jeruzalem. Terwijl er een bloedige oorlog woedt in Oost-Oekraïne zaten wij met bijna alle mensen in de wereld te kijken naar volgens velen belangrijker sportwedstrijden die wereldwijd de televisie haalden. De vraag is of die niet even stopgezet moeten worden zolang de oorlog duurt. Ook een schijnbaar kleine plaatselijke oorlog raakt de sportwereld. Die zijn zoals het zou moeten zijn, vreedzaam laten zien waar iemand de beste in kan zijn zonder oorlog, of zonder strijd, zonder anderen tekort of schade te doen. Zolang er mensen doodgaan aan geweld kun je dat eigenlijk niet volhouden. Maar we houden ons liever schuil voor oorlog en verbergen ons voor het leed van anderen. Als ons zoiets zou overkomen kunnen we dus niet veel anders verwachten van de rest van de wereld.