U hoeft mij niets te geven

Genesis 30:25-43 We denken zo vaak dat we de verhalen rond Jacob wel kennen. Vroeger werden ze met graagte verteld in de Christelijke scholen en op de zondagscholen. Daarvandaan zijn er ook spreekwoorden en gezegden in onze taal beland. We weten natuurlijk van de truc van Jacob met de schapen, steeds weet hij een manier … Lees meer

Ik heb je gehuurd

Genesis 30:14-24 Er is een mooie naam voor de middelen die de lust opwekken, afrodisia, mensen denken ze nodig te hebben om kinderen te kunnen verwekken. Toen Rachel steeds maar zonder kinderen bleef en Lea het ene kind naar het andere baarde dacht ook Rachel baat te hebben bij zulke middelen. En dan is het … Lees meer

Ik ben toch zeker God niet

Genesis 29:31-30:13 Twee vrouwen, zusters nog wel, die elk ook nog een slavin hebben, en een groot volk moet het doel zijn. Dat moet wel concurentie tot gevolg hebben. De mooie Rachel moet wel heel lang wachten op een kind, Lea heeft het gemakkelijker. Uiteindelijk wordt een slavin ingeschakeld, zoals ook Sara had gedaan, en … Lees meer

Voor zijn gevoel waren het maar een paar dagen

Genesis 29:15-30 Bij dit verhaal wordt vaak gezegd dat de bedrieger bedrogen werd. Maar of dat zo is, is eerder een vraag dan dat het uit het verhaal moet blijken. Jacob moet nog heel veel leren over de godsdienst die zijn grootvader Abraham had ontdekt. Die godsdienst moet leiden tot een groot volk, talrijk als … Lees meer

Hij rolde de steen van de opening

Genesis 29:1-14 Het is vandaag een wat bijzondere feestdag. In een groot deel van Nederland wordt het feest van Sint Maarten gevierd. Het feest van de heilige die zijn mantel in tweeën sneed met zijn zwaard en de helft aan een arme bedelaar gaf. Kinderen gaan met uitgeholde suikerbieten of mooie, vaak zelfgemaakte, lampions langs … Lees meer

Dit moet de poort van de hemel zijn

Genesis 28:10-22 Godsdienst gaat vanouds gepaard met beelden van de God die moet worden aanbeden. Wij zijn dat niet meer gewend, maar wie op vakantie naar Italië, Griekenland of Egypte gaat komt daar nog beelden in overvloed tegen die vroeger als goden werden aanbeden. We kunnen ons eigenlijk ook niet voorstellen dat iedereen beelden aanbidt … Lees meer

Zegen mij, zegen ook mij

Genesis 27:30-40 We willen allemaal de eerste de beste zijn en het doet pijn als we er achter komen dat dat niet altijd gaat. Esau was er zich in ons verhaal goed van bewust dat hij zijn eerstgeboorterecht aan Jacob had verkocht en desondanks deed hij tegen zijn vader of er niks aan de hand … Lees meer

Volken zullen je dienen

Genesis 27:18-29 Met de zegen van Izaak verwerft Jacob de opvolging. Maar wat krijgt hij er eigenlijk voor?? We komen daar nog wel op terug als we de afloop van het verhaal lezen. Nu vragen we ons af wat “zegen” eigenlijk is. Elke kerkdienst wordt afgesloten met het geven van de zegen en als iemand … Lees meer

Zij waren een bron van voortdurende ergernis

Genesis 26:34-27:17 Als vrouwen het heft in handen nemen dan moet het wel goed komen. Abraham had nog zijn knecht terug naar Charan gestuurd om een bruid voor zijn zoon te zoeken die een klein beetje zou passen bij de zich ontwikkelende godsdienst van Abraham en Sara. Rebekka had bewezen daar inderdaad bij te horen. … Lees meer

Geen verweer komt uit mijn mond

Psalm 38 Op de dag dat in veel Protestantse kerken de doden worden herdacht die het afgelopen jaar uit de betreffende gemeenten werden begraven zingen wij mee met Psalm 38. Een psalm die aan koning David wordt toegeschreven. En over wat voor Psalm het nu precies is verschillen de geleerden van mening. De Nieuwe Bijbelvertaling, … Lees meer

Samen aten en dronken ze

Genesis 26:23-33 Izaak neemt de gewoonten over van zijn vader Abraham, zelfs al is het met mensen waar hij eigenlijk bang voor is, als ze op bezoek komen dan houd je een maaltijd met ze. Samen eten en drinken neemt in de Joodse, Christelijke en Islamitische godsdiensten een belangrijke plaats in. Het is een teken … Lees meer