Dat de heidenvolkeren mede-erfgenamen zijn

Efeziërs 3:1-13 Prettig Kerstfeest. Dat klinkt een beetje laat maar voor miljoenen christenen is het vandaag Kerstfeest. Op 6 januari. Doordat een Paus in het verre verleden een keer de kalender heeft bijgesteld is de datum van Kerstfeest in het Oosten van Europa op een andere dag komen te vallen dan in het Westen van … Lees meer

Die de muur van vijandschap heeft afgebroken

Efeziërs 2:11-22 Paulus en de andere apostelen? zaten aanvankelijk met een groot probleem. Het volk Israel had vanouds de Wet van de Woestijn. Die was in de loop van de tijd uitgegroeid en aangevuld met ontelbare regels en regeltjes. Voor iedere situatie was een nieuwe toepassing bedacht die op zich dan weer een nieuw regeltje … Lees meer

Niemand kan zich erop laten voorstaan

Efeziërs 2:1-10 “Wij geloven dus zijn wij goed”. Dat is wat er is gemaakt van de brief van Paulus aan de mensen in Efeze. Dat niemand zich kan laten voorstaan op de liefde die men heeft voor de naaste en het streven onophoudelijk in de liefde te leven wordt dan gemakshalve vergeten. De woorden van … Lees meer

Moge uw hart verlicht worden

Efeziërs 1:15-23 Paulus geeft hier wat weer waar hij in zijn binnenste binnenkamer voor bidt als hij denkt aan de mensen in Efeze die geloven, nou ja, aan alle mensen die geloven. Want het is in de waan van alle dag niet gemakkelijk om vol te blijven houden dat onophoudelijke liefde eigenlijk het antwoord is … Lees meer

De boodschap van de waarheid

Efeziërs 1:7-14 We zingen nog maar even met Paulus mee over de zegeningen die we door God en van God hebben gekregen. Al is er zoveel met dit lied gebeurt dat wij het niet meer als lied herkennen en waarschijnlijk ook de grootste moeite hebben dit nog als belangrijk voor ons dagelijks leven te herkennen. … Lees meer

Genade zij u en vrede

Efeziërs 1:1-6 Dat is mooi, die nieuwjaarswensen zo aan het begin van een nieuw jaar. Veel heil en zegen wordt er in menig christelijk gezin aan elkaar gewenst en Paulus wenst alle mensen in Efeze genade en vrede. Nou snappen we dat vrede nog wel maar heil en zegen en genade zijn begrippen die uit … Lees meer

Maar ze begrepen het niet

Lucas 2:41-52 Dat Maria en Jozef bijbelgetrouwe Joden waren hebben we in het kerstverhaal al geleerd. Elk jaar gingen ze ook naar de Tempel in Jeruzalem om het feest van de bevrijding van de slavernij te vieren. Maar dat je je kinderen van jongsafaan moet opvoeden in de kennis van de Wet van de Woestijn … Lees meer

Met eigen ogen heb ik de redding gezien

Lucas 2:22-35 Oudere mensen die gevochten hebben in hun leven voor een betere wereld worden er wel eens onzeker of moedeloos van. Zal een volgende generatie de droom van een betere wereld wel over willen nemen? Houdt het op met het verdwijnen van de huidige generatie? De kerken worden leger, actiegroepen verdwijnen en de belangstelling … Lees meer

Als in de dagen van zijn bevrijding uit Egypte

Micha 7:14-20 Vandaag sluiten we de lezing van het boek Micha af. Een hoopvol einde wordt het, zoals het einde van dit jaar voor iedereen hoopvol mag zijn. Want Micha houdt ons voor dat wat er ook verkeerd is gedaan we altijd opnieuw mogen beginnen. De bevrijding van angst en onderdrukking door het volgen van … Lees meer

Maak je niet vrolijk over mij

Micha 7:8-13? Terwijl een groot deel van Nederland een paar dagen vrij heeft genomen zo tussen kerst en oud en nieuw lezen wij? direct na de kerst het boek van Micha uit. In de Nieuwe Bijbelvertaling is degene die zich niet vrolijk moet maken weggevallen, in andere vertalingen is het een vijandin. Daarom laat het … Lees meer

Allen stonden verbaasd

Lucas 2:15-21 Het kan soms zo ongelooflijk eenvoudig zijn. Maria en Jozef die niet thuis bleven zitten maar teruggingen in de geschiedenis naar het land van David en daar hun zoon ter wereld brachten. De herders snapten dat daarmee het gevaar voor hen voorlopig geweken was. En iedereen stond stom verbaasd. Het zou 10 jaar … Lees meer