Ze gehoorzaamde.

Ester 2:19-23 Tussen het feest dat uitliep op de verstoting van Koningin Wasti en de keuze van Ester tot koningin liggen volgens geleerden toch een aantal jaren en in de geschiedenisboeken kun je teruglezen dat die wrede koning Xerxes in die tijd een veldtocht tegen Griekenland heeft gehouden. Toen het verhaal over Ester werd geschreven … Lees meer

Het Feestmaal van Ester

Ester 2:12-18 De koninklijke loopbaan van Ester begint goed. Mocht Wasti nog op komen draven voor een dronken koning en zijn beschonken rijksgroten, voor Ester wordt speciaal een feestmaal bereid haar ter ere. Het ene feestmaal is dus het andere niet. Nauwkeurig wordt overigens opgetekend hoe het in de harem van zo’n koning toeging. Een … Lees meer

Dit voorstel vond instemming bij de koning

Ester 2:1-11 Die koning lijkt het wel nooit te leren. Heeft zijn vorige koningin Wasti hem toch ernstig in verlegenheid gebracht omdat hij meer keek naar haar schoonheid dan naar haar waardigheid nu schrijft hij voor haar opvolgster een schoonheidswedstrijd uit. Je merkt al aan de opbouw van het verhaal dat die koning straks zijn … Lees meer

Iedere man thuis heer en meester

Ester 1:13-22 Dat het een wet is van Meden en Perzen is zelfs in ons taalgebruik een spreekwoord geworden. Merkwaardigerwijze wordt er mee bedoeld dat het een onveranderlijke, onaantastbare wet is geworden. Niet zoals hier in het verhaal over Ahasveros en Wasti staat een wet van Heidenen en Heersers. Want dat is het natuurlijk wel. … Lees meer

Hij maakte dat goede nieuws bekend

Lucas 4:31-44 Het dorp waar Jezus zich terugtrekt heet eigenlijk het dorp van rust. Maar rustig was het allerminst. Zelfs op de rustdag wordt er nog een beroep op hem gedaan. Dat hij werkt als leraar valt niemand op, maar als hij iets doet voor een lijdende medemens maakt dat de tongen los. Het is … Lees meer

Armen het goede nieuws brengen

Lucas 4:14-30 Toen Nelson Mandela werd vrijgelaten waren er veel mensen bang dat het geweld in Zuid-Afrika tegen de blanken een ongekende omvang zou aannemen. Niets was minder waar.Het was juist aan Nelson Mandela te danken dat er geen burgeroorlog in Zuid Afrika uitbrak. Men begon, met alle problemen van dien, te proberen samen een … Lees meer

Als u de Zoon van God bent

Lucas 4:1-13 Een overbekend verhaal lezen we vandaag, dat van de verzoeking in de woestijn. Mooi ook zo’n afloop dat Jezus al die verzoekingen heeft weerstaan. Maar wat moeten we in de eenentwintigste eeuw nog met een figuur als de duivel. Misschien wel net zoveel als Jezus namelijk helemaal niks. Jezus was kennelijk voor de … Lees meer

De zoon van Adam, de zoon van God.

Lucas 3:23-38 Er waren tijden dat kinderen dit uit hun hoofd moesten leren. Maar het geslachtsregister van Jezus zoals de schrijver van het Lucasevangelie het hier heeft opgetekend gaat niet zozeer over de namen dan wel over de betekenis. Het begint bij een dertigjarige Jezus en gaat terug op Adam, ja op God zelf. De … Lees meer

Heel het volk liet zich dopen

Lucas 3:15-22 Dat is nogal wat als een heel volk de oude gewoonten afschudt en op een nieuwe manier wil beginnen. Lucas, tenminste de schrijver van dit evangelie, gebruikt dit verhaal als brug tussen het kerstverhaal en het optreden van Jezus. Iedereen moest zich in het begin immers laten beschrijven op bevel van de Keizer … Lees meer

‘Wat moeten we dan doen?’

Lucas 3:1-14? Het is allemaal echt gebeurd. Echt waar, Tiberius was al 15 jaar keizer, Pontius Pilatus bestuurde Judea, Herodes was viervorst in Galilea en zijn broer Filippus in Ituria en Trachonitis, en Lysanias over Abilene. Echt waar toen Annas en Kajafas hogepriester waren toen begon Johannes, weet je nog uit dat verhaal over Elisabeth … Lees meer

Bid ook voor mij

Efeziërs 6:18-24 Er zullen gisteren met de storm weer heel wat schietgebedjes gebeden zijn. Nood leert bidden zegt immers het spreekwoord. Maar bidden roept bij veel mensen ook veel vragen op. Natuurlijk, mensen die rare verhalen houden over ene Jezus die in je hart moet wonen en in je leven moet worden toegelaten roepen daarbij … Lees meer