Selecteer een pagina

Van heinde en ver

2 Kronieken 9:13-31 13 ¶  Koning Salomo ontving jaarlijks zeshonderdzesenzestig talent goud, 14  nog afgezien van het goud dat de handelskaravanen meebrachten. Ook de Arabische vorsten en de stadhouders van Israël droegen goud en zilver aan Salomo af. 15  De...

Alles waar ze maar om vroeg

2 Kronieken 9:1-12 1 ¶  De roem van Salomo was tot de koningin van Seba doorgedrongen. Ze ging naar hem toe om hem met raadsels op de proef te stellen en kwam naar Jeruzalem met een grote karavaan kamelen beladen met reukwerk, een grote hoeveelheid goud, en...

Toen de tempel eenmaal voltooid was

2 Kronieken 8:12-18 12 ¶  Toen de tempel eenmaal voltooid was, bracht Salomo brandoffers op het altaar van de HEER dat hij tegenover de voorhal van de tempel had laten maken. 13  Daar bracht hij de offers die Mozes had voorgeschreven voor sabbat, nieuwemaan en de...

Tot op de dag van vandaag

2 Kronieken 8:1-11 1 ¶  Twintig jaar had Salomo besteed aan de bouw van de tempel voor de HEER en het koninklijk paleis. 2  De steden die koning Churam hem gegeven had breidde hij uit, zodat daar Israëlieten konden wonen. 3  Hij trok op tegen Hamat-Soba en...

Zwijg niet, God

Psalm 83 1 ¶  Een lied, een psalm van Asaf. 2 God, houd u niet stil, zwijg niet, God, zie niet onbewogen toe, 3 uw vijanden roeren zich, trots heffen uw haters het hoofd. 4  uw volk smeden zij een complot, ze spannen tegen uw lieveling samen, 5 en zeggen: ‘Kom, wij...