Selecteer een pagina

Doen alsof ze heel wat zijn

1 Korintiërs 4:14-21 14 ¶  Ik schrijf dit alles niet om u te beschamen, maar om u als mijn geliefde kinderen terecht te wijzen. 15  Hoeveel opvoeders in het geloof in Christus u ook zult hebben, u hebt maar één vader. Door Christus Jezus ben ik uw vader geworden,...

Het uitvaagsel van de mensheid.

1 Korintiërs 4:1-13 1 ¶  Men moet ons beschouwen als dienaren van Christus, aan wie het beheer over de geheimen van God is toevertrouwd. 2  Van iemand die deze taak vervult, wordt verlangd dat hij betrouwbaar is. 3  Maar hoe u of een menselijke instelling over mij...

Vertrouw niet op geweld

Psalm 62 1 ¶  Voor de koorleider. Op de wijs van Jedutun. Een psalm van David. 2 Alleen bij God vindt mijn ziel haar rust, van hem komt mijn redding. 3 Hij alleen is mijn rots en mijn redding, mijn burcht, nooit zal ik wankelen. 4 Hoe lang nog vallen jullie aan op...

Een tempel van God

1 Korintiërs 3:9b-23 U bent een bouwwerk van God. 10  Overeenkomstig de taak die God mij uit genade heeft opgelegd, heb ik als een kundig bouwmeester het fundament gelegd, en anderen bouwen daarop voort. Laat ieder erop letten hoe hij bouwt, 11 ¶  want niemand kan...

Ik heb geplant

1 Korintiërs 3:1-9a 1 ¶  Maar, broeders en zusters, ik kon tot u niet spreken als tot geestelijke mensen. Ik sprak tot mensen van deze wereld, tot niet meer dan kinderen in het geloof in Christus.  2  Ik heb u melk gegeven, geen vast voedsel; daar was u niet aan...