Home | About | Disclaimer | Emea.nl

Alles is toegestaan, maar niet alles is opbouwend

1 Korintiërs 10:23–11:1

23 ¶  U zegt: ‘Alles is toegestaan.’ Zeker, maar niet alles is goed. Alles is toegestaan, maar niet alles is opbouwend. 24  Wees niet op uzelf gericht, maar op de ander. 25  U mag alles eten wat er in de vleeshal wordt verkocht; u hoeft niet omwille van uw geweten na te gaan waar het vandaan komt. 26  Immers: ‘Van de Heer is de aarde en haar rijkdom.’ 27  Wanneer een ongelovige u uitnodigt om bij hem te komen eten en u neemt zijn uitnodiging aan, kunt u rustig alles eten wat u aangeboden wordt. Het is niet nodig dat u omwille van uw geweten vraagt waar het vandaan komt. 28  Maar wanneer iemand u erop wijst dat u vlees van offerdieren eet, laat het dan omwille van hem staan. Houd rekening met het geweten. 29  Ik bedoel nu niet uw eigen geweten, maar dat van die ander. Mijn vrijheid wordt door zijn geweten toch niet aangetast? 30  Er is toch niemand die kwaad van mij kan spreken om wat ik eet, als ik God maar voor mijn eten dank? 31  Dus of u nu eet of drinkt of iets anders doet, doe alles ter ere van God. 32  Geef geen aanstoot aan de Joden, aan andere volken of aan Gods gemeente. 33  Ikzelf doe dat ook niet. Ik wil iedereen ter wille zijn, in welk opzicht dan ook; ik zoek niet mijn eigen voordeel, maar dat van alle anderen, opdat ze worden gered. 1 ¶  Dus volg mij na, zoals ik Christus navolg. (NBV)

“Wees op de ander gericht” is het advies van Paulus. Denk dus niet dat het Christelijk geloof vol zit van geboden en verboden. Zo zit dat niet. Voorgangers die roepen dat je allerlei regels en geboden moet houden en dat zij die er voor hebben gestudeerd precies weten hoe dat in elkaar zit willen alleen maar macht over je uitoefenen en zijn in wezen valse voorgangers. Alles komt van de ene Heer en van alles mag je genieten. Ja, als iets schade toebrengt aan een mens, dan wil je het wel laten staan, al heb je er zelf geen last van, je brengt een ander maar in verleiding om iets verkeerd te doen. Bij Paulus was het offervlees het voorbeeld bij uitstek. Sommige Heidenen kochten dat speciaal om de tempel van de een of andere godheid te steunen. Daar wilden de volgelingen van Jezus van Nazareth niet aan bijdragen. Maar vlees bleef vlees dus het eten zelf was niet verboden.

In onze dagen zal datzelfde gelden voor het drinken van alcohol. Op zich is dat niet verboden, de hele Bijbel staat vol met voorbeelden van het drinken van alcohol en de meest geheiligde maaltijd kent een beker wijn. Dronkenschap dat wordt veroordeeld, want overmatig alcohol gebruik brengt schade toe aan hersens en lever. En overmatig alcoholgebruik verminderd je vermogen tot oordelen en denken zodat je maar al te gemakkelijk een ander pijn gaat doen en spijt komt dan te laat, want achteraf. Maar matig alcoholgebruik kan ook gevaarlijk zijn. Na een paar glazen alcohol ben je al ongeschikt om aan het verkeer deel te nemen. En ook al hoef je zelf niet meer aan het verkeer deel te nemen als je gedronken hebt, je kunt je altijd afvragen hoe het is met het gezelschap waarin je bent. Als daar mensen zijn die wel aan het verkeer moeten gaan deelnemen dan is het beter ook zelf geen alcohol te drinken. Ze zijn dan altijd in gezelschap van mensen die alcohol vermijden en worden dus minder in de verleiding gebracht in de fout te gaan.

Ook als je een receptie of bijeenkomst organiseert kun je vooraf al rekening houden met mensen die geen alcohol zouden moeten gaan drinken. Afzien van het aanbieden van alcohol is dan eigenlijk de beste regel, want als niemand drinkt kan ook niemand in verleiding gebracht worden. Het blijft dan ook heel merkwaardig dat met name onze overheid met haar alcoholmatigingsbeleid bij elke bijeenkomst volop alcohol beschikbaar heeft. Het komt toch heel zelden voor dat mensen blijven slapen na zo’n overheidsbijeenkomst en maar zelden heeft iemand een auto met chauffeur. Paulus leert ons voortdurend bedacht te zijn op de zorg voor anderen. Als het om alcohol gaat geldt dat bij ons zeker extra voor het alcoholgebruik. En bedenk ook vooral dit, als iemand ooit verslaafd is geweest aan alcohol reageert ons lichaam zo dat na de eenvoudigste alcoholconsumptie de verslaving vaak weer in volle omvang terugkeert. Ga naast een ex verslaafde staan en doe mee in het zich onthouden van alcohol, je helpt de ander op geweldige manier.

Laat een Reaktie achter