Home | About | Disclaimer | Emea.nl

Tenzij u mij zegent

Genesis 32:23-33

Nog altijd vertrouwt Jacob het niet helemaal. Zou het werken die volstrekt nieuwe aanpak van het sturen van geschenken, je als dienaar opstellen van degene met wie je en conflict hebt en je vrouwen en kinderen zo openlijk in het zicht als een schild opstellen. Zo stel je je uiterst kwetsbaar op en vermijd je elke strijd. Loopt de ander over je heen en raak je alles kwijt of dwing je op deze manier respect af. Dat zijn de vragen waarmee Jacob worstelt. Voor hem wordt het een letterlijke worsteling die hem uiteindelijk kreupel maakt. De worsteling is pas voorbij als Jacob om een zegen vraagt aan zijn tegenstander. Dat is het uiterste tot waar je kunt gaan, je tegenstander vragen jouw als goeddoende, als zegen voor je omgeving, heen te sturen. Maar het blijkt dat dat de sleutel is tot de godsdienst van Jacob. Dan krijgt hij een nieuwe naam, “God zegeviert” of wel Israel, een naam die op een heel volk zal overgaan en stand houdt tot vandaag de dag. De manier waarop Jacob zich opstelt in dienst van zijn God, godsdienst in de beste betekenis van het woord, is ook vandaag nog heel nieuw. Durven wij het aan met een regering waar we in Nederland nog nooit mee gewerkt hebben? Een regering van links, met een program van eerlijk delen, rechtvaardige handelsverhoudingen, waarbij iedereen mee mag doen en de overheid de dienaar is van de zwaksten. We zijn er door de goddelozen van CDA en VVD danig bang voor gemaakt. Maar durft een volk het morgen aan een nieuwe weg in te slaan? Het zal niet direct een betere wereld opleveren. We zullen nog veel moeite hebben onze kinderen op te voeden, Jacob kon er later over meepraten. Maar wij hebben net als Jacob een keuze. Hij had de strijd aan kunnen gaan met zijn broer Esau. Hij had op zijn strepen kunnen gaan staan en vasthouden aan het eerstgeboorterecht dat zo gemakkelijk was verkocht door zijn broer, hij kon zich beroepen op de zegen van vader Izaak die door ingrijpen van zijn moeder naar hem was toegegaan. Niets van dat alles koos Jacob, hij koos er voor gezegend te worden door zijn tegenstander. Morgen mogen wij kiezen, voor vrede en rechtvaardigheid, of voor rijkdom en macht. Wie mee wil doen in het verhaal van Israel en Jezus van Nazareth weet welke weg te gaan zal zijn.
?

Laat een Reaktie achter