Home | About | Disclaimer | Emea.nl

Omdat hij zijn altaar heeft gesloopt.

Rechters 6:19-32

Rebel en demonstrant, dat was hij die Gideon. Niet meedoen met de mode van de tijd maar je eigen gang gaan, je niks aantrekken van je omgeving. Zeggen dat je een engel van de Heer hebt gezien is gemakkelijk. Een bokje roosteren en een brood bakken deden slaven vroeger in Egypte, vlak voor ze bevrijd werden door Mozes. Maar om nu te zeggen dat er vuur uit een steen kwam en het verteerde, dat gaat toch te ver. En om dan een heilige paal uit een andere godsdienst gebruiken om een vuurtje onder je eigen altaar aan te steken, dat deugt toch ook niet. En misbruik maken van je eigen personeel, tien knechten nog wel, dat gaat helemaal alle perken te buiten. Mooie mooi weer rebel was dat overigens, alleen in de duistere nacht op pad durven gaan.

Die buren vonden even goed wel uit wie de dader van die snode streken was geweest. En terecht spraken ze zijn vader aan en vroegen ze om zijn uitlevering. Maar het was een fraaie familie die van Gideon. Zijn vader bedreigde iedereen die het opnam voor de gangbare God Baäl met de dood, en spotte met die God door te stellen dat die God zelf maar de slopers van zijn altaar moest straffen. Zo krijg je een God nooit zover dat die vruchtbaarheid in je akker brengt en je een overvloedige oogst zal brengen. Je kunt wel een altaar van dankbaarheid bouwen op het hoogste punt, zodat iedereen weet dat je dankbaar bent voor wat je hebt gekregen maar dat voor de oogst doen lijkt toch raar, je moet eerst die God tevreden stellen.

Die Gideon doet in onze dagen denken daan de demonstranten van de occupybeweging. Die dromers die willen dat niet meer de handelaren in aandelen en obligaties bepalen hoe onze welvaart verdeeld wordt maar dat die macht weer aan onze parlementen gegeven wordt. Niet de markten van winst en profijt moeten bepalen wie er rijk wordt en wie er arm blijft maar de wetten van eerlijk delen moeten weer tot gelding worden gebracht. En de wet van echt eerlijk delen en zorgen voor de armsten hebben we geleerd van de God van Israël. Door het bouwen van een altaar voor die God op een heuvel zet ook Gideon die wet van Heb uw naaste lief als uzelf weer in het midden van zijn samenleving. De tentjes van de occupybeweging roepen ons op die wet ook weer in het midden van onze samenleving te zetten. Daar kunnen we elke dag opnieuw mee beginnen, ook vandaag weer.

 

Laat een Reaktie achter