Home | About | Disclaimer | Emea.nl

Uw geloof heeft u gered

Lucas 8:40-48

Ook vandaag gaan de verhalen in het Evangelie van Lucas, die we volgens het rooster van het Nederlands Bijbelgenootschap lezen, over vertrouwen. Er is een man genaamd Jaïrus die vertrouwen heeft in het vermogen van Jezus van Nazareth om iets voor zijn dochterje te doen en er is het vertrouwen van een vrouw dat Jezus van Nazareth haar weer een plaats in de samenleving zou kunnen geven. Voor dat laatste moeten we weten wat die ziekte van bloedvloeing had te betekenen. Die vrouw was tot de onaanraakbaren gaan behoren. Hoewel ze overal kon gaan en staan waar ze wilde maakte haar ziekte dat het aan iedereen verboden was haar aan te raken. Ook zij mocht niemand aanraken. En daardoor was ze buiten de samenleving geplaatst. Jezus van Nazareth heft dat taboe op. Hij verklaart de vrouw genezen en haar vertrouwen maakt dat ze geen straf krijgt, Jezus van Nazareth niet in een positie brengt dat hij zich moet reinigen, maar dat ze gewoon weer mee mag doen. Een vrouw die in hetzelfde vertrouwen leeft en aan wie wij een voorbeeld mogen nemen was Ali Bosshardt, de luitenant kolonel van het Leger des Heils, die gewoon majoor was gebleven. In de chaos van armoede die de stichter van het Leger, William Booth, had aagetroffen kon alleen een militaire dicipline orde scheppen. Uniformen hieven het onderscheid tussen armen en rijken zichtbaar op en maakten de soldaten van het leger herkenbaar. Daar kwamen ook de militaire rangen bij die de functie en positie van heilssoldaten aangeven. Majoor Bosshardt was majoor omdat zij de leiding had over een zorgcentrum op de Amsterdamse Wallen. Zij straalde daarbij het vertrouwen uit dat iedereen geholpen kan worden en dat iedereen aan te spreken is met de bevrijdende boodschap van Jezus van Nazareth, iedereen verdient een volwaardige plaats in onze samenleving. Daarmee is de majoor haar hele leven doorgegaan, of het de kroonpinses of de jonge prostituee was, iedereen mocht meedelen in haar warmte en hartelijkheid, iedereen kon door haar aangeraakt worden. Haar overlijden heeft velen geraakt, bekende en onbekende Nederlanders spreken zich uit. Zelf zou ze gewezen hebben op haar grote voorbeeld, Jezus van Nazareth, zo te leven wilde zij en wilde zij voor iedereen. Niet uit zijn op rijkdom of aanzien maar slechts op liefde voor de minste onder ons, wetend dat wat wij de minste hebben gedaan voor Jezus van Nazareth werd gedaan. Dat vertrouwen, dat geloof, mogen ook wij doorgeven, en doorleven.
 

Laat een Reaktie achter