Home | About | Disclaimer | Emea.nl

Als in de dagen van zijn bevrijding uit Egypte

Micha 7:14-20
 
Vandaag sluiten we het oude jaar af en de lezing van het boek Micha. Een hoopvol einde wordt het, zoals het einde van het jaar voor iedereen hoopvol mag zijn. Want Micha houdt ons voor dat wat er ook verkeerd is gedaan we altijd opnieuw mogen beginnen. De bevrijding van angst en onderdrukking door het volgen van de Wet van de Woestijn begint elke dag opnieuw. Elke dag gaat de zon op en elke dag is de eerste dag van de rest van ons leven. Elke dag dus kunnen we beginnen met het opbouwen van een nieuwe samenleving. Elke dag opnieuw gaat het licht op waarin we onze naaste kunnen zien, de armen in onze eigen omgeving mogen herkennen, de armen in Afrika en andere arme landen mogen zien. Elke dag ook kunnen we hen opnieuw de hand reiken. Die bevrijding, dat eerlijk delen in een rechtvaardige samenleving, brengt ons pas echte voorspoed en welvaart. Zoals een herder zorgt voor de schapen, en Micha laat nog een keer horen dat hij een boer is, zo zorgt het spoor van de Wet van Liefde en Recht voor ons. We sluiten overigens de lezingen en de beschouwingen daarover niet af. Ook het komende jaar zullen we proberen aan de hand van het dagelijks leesrooster van het Nederlands Bijbelgenootschap elke dag een overweging te publiceren. We zullen hier blijven proberen die lezingen te betrekken op wat er zich zoal in de wereld en in onze samen-leving afspeelt. En als we weer een aantal bijbelboeken hebben doorgelezen en ze als licht over onze eigen dagen hebben laten schijnen zullen we proberen ze opnieuw in een boek samen te vatten. Het eerste boek, waar ook Micha in staat, is nog steeds in druk te bestellen.Dagen met Micha is als ebook te downloaden. De Bijbel is er rijk genoeg voor en hopelijk hebt ook U aan het eind van dit jaar ontdekt dat inderdaad het verhaal van Israel een lamp voor onze voet kan zijn, ook vandaag de dag. De week tussen kerst en nieuwjaar is een week van rust en bezinning. En dan verbaast het des te meer dat de mogelijkheid om elke dag opnieuw met de nieuwe manier van samenleven in de wereld te beginnen alle volken schrik aan zal jagen. Micha belooft dat iedereen op de hele wereld, iedere machthebber, elke regeerder, overal op de hele wereld er uiteindelijk aan mee zal doen. Wij hebben geleerd dat het zal moeten beginnen met eenvoudige lieden als Maria, Jozef en de Herders, eenvoudige lieden als de boer Micha die zo’n prachtig boek schreef, eenvoudige lieden zoals wijzelf wellicht zijn. Beginnen kan vandaag al, we hoeven niet te wachten op het vuurwerk van het eind van het jaar. Die nieuwe samenleving zal zelf een ongekend vreugde en vuurwerk meebrengen.

Laat een Reaktie achter