Home | About | Disclaimer | Emea.nl

Maak je niet vrolijk over mij

Micha 7:8-13

We schreven al eerder dat in de Kerken het boek van de profeet Micha graag rond de kerstdagen gelezen wordt. Daarom is het mooi zo tussen kerst en oud en nieuw, direct na de kerst, het boek van Micha uit te lezen. In de Nieuwe Bijbelvertaling is degene die zich niet vrolijk moet maken weggevallen, in andere vertalingen is het een vijandin. Daarom laat het zich vandaag wellicht wat gemakkelijker lezen. Eigenlijk staat er dan dat het hele rijk van keizer Augustus nu wel zal vergaan. Immers, die keizer dacht dat hij de baas, ja zelfs de God, over de hele wereld was. Mis dus. Liefde regeert heel de wereld. Rijken en machtigen kunnen proberen zich ertegen te wapenen, extra muren op te bouwen, en als je dat nodig vindt moet je dat nu doen roept Micha, maar het zal niet helpen, de wereld zoals wij die kennen zal vergaan. Dat is die wereld waar de rijken rijker worden en de armen armer, dat is de wereld van oorlog en geweld, dat is de wereld die beschermd wordt door de onrechtvaardige tolmuren. En is dat ook werkelijk zo gebeurt? Is die wereld ook vergaan? Het is maar hoe je het bekijkt. Kleine landjes, zoals dat van Micha, worden nog steeds bedreigd. Israël is niet veilig en Israël en Palestina lijken verstrikt te zijn in een oneindige spiraal van geweld en tegengeweld. Hoe die spiraal te doorbreken heeft nog niemand bedacht. Ja liefde en respect voor elkaar zullen ook daar de oplossing zijn. De gedachte dat je met elkaar moet delen en moet zorgen dat je allemaal zult mogen meedoen zal er vrede kunnen brengen. Maar hoe krijg je de mensen in Israël en Palestina zo ver dat ze dat aandurven? Als we onze tijd vergelijken met die van Micha dan zien we dat veel goden verdwenen zijn, dan zien we dat machthebbers zich onaantastbaar wanen maar zich niet meer tot goden durven verheffen. Goden hebben nauwelijks betekenis meer, zelfs de God van Abraham, Izaak en Jacob dwingt geen respect meer af. Maar die laatste God heeft altijd al laten weten geen naam te willen hebben en geen gouden of zilveren beelden, alleen liefde voor de armsten en de verdrukten. En die droom, ook de droom van Micha, leeft nog steeds. Vrede op aarde en in mensen een welbehagen word met de beide kerstdagen in alle talen en door miljoenen mensen meegezongen. En die droom waarmee het kleinste kind kan beginnen laat nog elk jaar in de kerstnacht de kerken volstromen. Al wil niemand er het hele jaar meer van weten, de droom van Micha maakt in het donkerste deel van het jaar iedereen weer wakker. Die droom zet machtigen en heersers ook na de kerst onder druk om een einde te maken aan geweld en oorlog in de wereld. Ook zonder kerst lopen we te hoop tegen onrecht en onderdrukking, in eigen land en in verre vreemde landen. Die droom maakt dat disc jockey’s in een glazen huis gaan zitten en veel geld bijeenbrengen voor kinderen. En om die droom was het God te doen. Wij kunnen werken aan het verwerkelijken van die droom, elke dag weer, ook vandaag.

Laat een Reaktie achter