Home | About | Disclaimer | Emea.nl

Wie betrouwbaar is in het geringste

Lucas 16:10:18

Alles draait altijd om het geld. Als je dus niet te vertrouwen bent met geld dan ben je ook niet te vertrouwen in vriendschap en niet in liefde. Daar begint het gedeelte van vandaag mee. Je hebt ook zorg te dragen voor de spullen van een ander. Dat gaat dus nog een stap verder dan het niet begeren van wat een ander is. Dat gebeurt vaak, dat Jezus van Nazareth net een stap verder gaat dan de Wet van Mozes. Niet alleen een ander niet aandoen wat jij niet wil dat jou wordt aangedaan, maar voor een ander doen wat jij wilt dat voor jou wordt gedaan. Zo ook dus in dit gedeelte, zorg voor de spullen van een ander, dan zorgen ze ook voor jouw spullen. Zo moeten we dus ook onze kinderen groot brengen. Vernielen, verslonzen, vervuilen, het hoort er allemaal niet bij te zijn. Maar het gaat verder. Rijkdom verwerven, carière maken, aanzien krijgen, het kan allemaal niet samengaan met het liefhebben van de Weg van de God van Israël. Jezelf en je naaste kun je wel evenveel maar niet tegelijk liefhebben. Jezelf verrijken gaat altijd ten koste van de naaste en voor de zorg voor de naaste is altijd iets van jezelf nodig dat je moet durven en willen inzetten. Twee heren dienen kan dus niet. De religieuze autoriteiten uit de dagen van Jezus van Nazareth waren niet anders dan veel autoriteiten van onze dagen. Hun eigen inkomen en hun eigen financiële positie komen eerst. Eerst wordt de hypotheekrenteaftrek veilig gesteld, en dan de jaarlijkse bonussen voor de exorbitante zelfverrijkers en dan pas komen de armen aan bod, eerst natuurlijk de armen in eigen land en dan pas de verre armen die vast zitten in oneerlijke handelsovereenkomsten. Let straks maar op, een nieuwe regering zal de mond vol hebben van de vrije markt maar geen enkele belemmering opheffen waardoor producenten uit arme landen hun producten hier op de vrije markt kunnen aanbieden en waardoor zij een eerlijk loon voor hun arbeid krijgen. De eigen rijkdom dienen en de ander liefhebben gaat nu eenmaal niet samen. De mooie pakken en fraaie woorden, de uitgesneden jurken en de prachtige hoedjes ten spijt, wij genieten er van maar wie er doorheen weet te kijken ziet de gruwel van het hebben en houden ten koste van de armsten in de wereld. In de dagen van Jezus van Nazareth kon men nog denken dat het genoeg was niet direct van een ander te stelen, niet daadwerkelijk zelf te moorden. Maar sinds Jezus van Nazareth weten we dat iemand laten verhongeren ook moord is, dat niet delen van noodzakelijke goederen hetzelfde is als stelen, dat onrechtvaardige handelsverhoudingen hetzelfde is als uitbuiting. Als we willen werken aan de bevrijding van de armen, aan het Koninkrijk van God dan zullen we de rollen moeten omdraaien, dan zullen we eerst de ander moeten dienen en dan pas onszelf. Dat kunnen we elke dag opnieuw doen, ook vandaag dus.

Laat een Reaktie achter