Home | About | Disclaimer | Emea.nl

Allen stonden verbaasd

Lucas 2:15-21

Het kan soms zo ongelooflijk eenvoudig zijn. Maria en Jozef die niet thuis bleven zitten maar teruggingen in de geschiedenis naar het land van David en daar hun zoon ter wereld brachten. De herders snapten dat daarmee het gevaar voor hen voorlopig geweken was. En iedereen stond stom verbaasd. Het zou 10 jaar later overigens die Quirinius wel lukken een volkstelling te houden maar goed. Dat gewone mensen geweldloos de samenleving kunnen sturen weten we natuurlijk uit de geschiedenis wel maar geloven doen we het meestal niet. Gandi wordt ons afgeschilderd als een soort tovenaar die op magische wijze het grote India onafhankelijk wist te maken. Terwijl ook hij de geweldloze manieren gebruikten die Elisabeth en Zacharias en Jozef en Maria hadden gebruikt. Voorwaarde is zonder vrees en zonder geweld. De onderschatting door de Engelsen van dit vreedzame volksverzet deed de rest. Dezelfde manier werd gebruikt door Martin Luther King om de discriminatie van zwarten af te schaffen. Deze liet zich overigens juist heel erg door het verhaal van Maria en Jozef inspireren en riep voortdurend op in het verhaal van Jezus van Nazareth mee te gaan doen. Hoogtepunt werd de mars van miljoenen op Washington de hoofdstad van het land waar de droom van Recht en Vrede door al die mensen heen gedragen werd en door Martin Luther King onder woorden werd gebracht. Vrede op aarde en houden van alle mensen is daarbij de boodschap die voortdurend moet worden doorverteld. Lucas was natuurlijk niet zelf bij het gebeuren aanwezig. Hij hoorde het later, vermoedelijk van Maria die na de dood en de opstanding van Jezus een belangrijke plaats kreeg in de eerste gemeente. Lucas was met die oude verhalen over Abraham en David overigens ook niet zo heel erg vertrouwd. Wij kennen de verhalen in het Heebreeuws maar Lucas citeert voortdurend een Griekse vertaling die in de tijd van Jezus was gemaakt. Het verhaal van de Herders en de engelen is dus niet een verhaal om letterlijk te nemen. In dit verhaal komen geen vleugels voor en ruist er niks langs de wolken. Maar er gaat gewone mensen een licht op. Dat eerlijk delen betekent dat je niet bang hoeft te zijn om er gewoon op een goede dag mee te beginnen. Zoals de goede koning Wenceslas deed op deze tweede kerstdag volgens een Engels kerstlied. Die koning zocht het hout voor een verkleumde zwerver bij elkaar zodat ook die de warmte van het kerstfeest kon vinden.

Laat een Reaktie achter