Home | About | Disclaimer | Emea.nl

Het tegenwoordige Betlehem.

Genesis 35:16-28

En zo kwam Jacob weer thuis bij vader Izaak, in Mamre, waar Abraham ooit zijn eerste verbond had gesloten, zijn eerste oorlog had gevoerd en de belofte vernieuwd was dat zijn nazaten het land zouden bezitten. Jacob was rijk geworden net als zijn vader en grootvader. Maar hij had zijn geliefde Rachel zo tegen het eind van de reis verloren. Zij lag begraven in wat later Bethlehem, huis van brood, zou gaan heten.Ze stierf bij de geboorte van Benjamin, de jongste, die de rechterhand van Jacob zou gaan worden en uit wie het koningshuis van David zou voortkomen. Bethlehem werd de plaats waar Jezus geboren zou worden maar is het nu een verhaal dat in vreugde eindigt? Welnee, Ruben pleegde ontucht met een bijvrouw van Jacob, moeder van broers van hem en het verlies van Rachel deed ook pijn. Veel en veel later zou Matheüs vertellen dat na de geboorte van Jezus in Bethlehem zoveel pijn werd gedaan dat Rachel uit haar graf kwam en huilend door het dorp rondging. Maar desalniettemin, de belofte van het grote volk krijgt in het verhaal al een beetje gestalte. Twaalf zonen had Jacob, de zonen van Israel genoemd, de zonen die gaan met “God zal overwinnen”. Een mooie plaats om voorlopig een einde aan het verhaal te maken en ons te gaan voorbereiden op wat komen gaat. Christenen gaan het kerstfeest vieren eind december en in de kerk is de traditie ontstaan om vier zondagen daarvoor te beginnen met de voorbereiding, de Adventstijd heet dat. Omdat we nu eenmaal rekenen met jaren, maanden en dagen laat de kerkelijke kalender het jaar beginnen met de eerste zondag van de advent, dat is volgende week. En dat betekent dat het vandaag de laatste zondag van het kerkelijk jaar is. Een verhaal laten eindigen betekent dat er ook ruimte komt voor een nieuw verhaal. Dat geldt bij het lezen van de Bijbel, zoals we hier elke dag doen, en dat geldt in de politiek. Het oude verhaal van CDA en VVD lijkt echt afgelopen en wat het nieuwe verhaal ons zal brengen moeten we maar afwachten. Sommigen zeggen dat het buiten de kiezers om zal gaan. Als U dat anders wilt moet U lid worden van de partij van Uw keuze. Dan maakt U kans mee te mogen praten in het nieuwe verhaal. Het verhaal van Izaak is echt uit, hij werd begraven door Esau, als eerste genoemd, en Jacob, die hier nog Jacob blijft heten.
?

?

Laat een Reaktie achter