Wind en valse leugens

Micha 2:6-11

Wat zijn de gevolgen van het verspreiden van wind en valse leugens. Dat is de vraag die de profeet Micha ons voorlegt op deze Tweede Zondag in de Adventstijd. Op de Zondag waarop in heel veel kerken vertelt wordt over de engel Gabriël die aan Maria komt vertellen dat ze temidden van de zwartste bezetting een kind mag krijgen die de belichaming is van de Wet van de Woestijn, de Zoon van God zal die genoemd worden juist omdat dat kind komt uit het geloof in een God die meegaat en de slaven bevrijdt. Maar het houden van die Wet is daarvoor een voorwaarde. Niet zorgen dat schurken kunnen optreden die de nietsvermoedende reiziger van de mantel beroven. Niet de vrouwen en kinderen uit hun huizen verdrijven. Niet het land verontreinigen. En dus niet beginnen met valse leugens te verspreiden, dat er massa vernietigingswapens en zo zouden zijn, dat de heersers de terroristen in de wereld zouden bewapenen en ondersteunen. Dat was dus allemaal niet waar en, zoals Micha al voorspelde, dan zit je met de gebakken peren. Er moet nu een uitweg gevonden worden en in Amerika is een deftige commissie benoemd die een aantal voorstellen voor die uitweg heeft gedaan. Ook onze regering deed mee met die politiek van leugens en het verspreiden van wind. De Engelse regering, en eigenlijk ook president Bush, hebben inmiddels toegegeven dat ze fout zaten met hun beweringen. Onze regering wil dat nog steeds niet toegeven en met name Balkenende en Bot houden vast aan de Wind en de Leugens die hun steun in het verleden rechtvaardigden. Dat vasthouden geeft weinig hoop op een constructieve houding voor een andere weg. Een weg van terugtrekken van militaire steun en ondersteuning van opbouwende vredeskrachten. Die krachten zijn er ook in Irak. Maar de vraag is of die onvoorwaardelijk de belangen van Amerika willen steunen. Amerika doet nu een beroep op Syrië en Iran maar ook die landen staan er niet om bekend Amerika te steunen. Europa en daarmee ons land zou kunnen helpen om een echt vredesproces op gang te brengen. Maar daarvoor moeten we durven beginnen ook afstand te nemen van de Wind en de Valse leugens die het geweld in Irak veroorzaakten.

Plaats een reactie