Om de kinderen die je geluk uitmaken

Micha 1:8-16

Sinds de tijd van de Richteren, lees er het boek Rechters maar op na, was er oorlog tussen de Filistijnen en de kinderen van Israel. Denk niet dat die oorlog voorbij is want tot op de dag van vandaag is er die oorlog, al noemen we de Filistijnen nu Palestijnen. Micha roept op om vrede te maken. Hij noemt de steden van de Filistijnen en al is er een stad die ze wijnpers noemen, Gat, er is ook een stad van het stof, Bet le Afra. De ellende van dat gebied raakt Jeruzalem. Vanouds ging het conflict over de godsdienst. Over het aanbidden van vruchtbaarheidsgoden of de ene onzichtbare God die met het volk was meegegaan, tot in de ballingschap in Babel aan toe. Die God had de Wet van Liefde en Rechtvaardigheid centraal gesteld en die Wet was door het volk verworpen. En als die Wet wordt verworpen komen de afgoden van Winst en Profijt weer in zicht. Gisteren hield de voormalige president van de Verenigde Staten nog een preek over dit thema. Op het voormalig Paleis Soestdijk nog wel. Hij zou het hebben over de klimaatverandering, maar hij was tot de ontdekking gekomen dat alleen eerlijk delen een oplossing voor de armen zou betekenen. Hij had het gemerkt bij de verdeling van medicijnen tegen aids. Als iedereen met iedereen bleef concureren verdiende niemand wat en kregen de armen zeker geen medicijnen. Nu er fondsen gevormd waren en medicijnen in grote hoeveelheden werden afgenomen konden de prijzen omlaag en kregen de armen hun medicijnen en de fabrieken een gegarandeerd rendement. Rond de Tsunami ging dat hetzelfde. Rond het klimaat kan het ook. Er is in de arme landen technologie ontwikkeld om van biomassa goedkope energie te maken en energie betekent groei. Als we het voor elkaar krijgen om geld en organisatie daar te krijgen dan ontvangen wij rendement en technologie in ruil waardoor we een gezondere aarde, meer welvaart en minder armen krijgen in de wereld. De Wet van Recht en Vrede heet dat in de Bijbel, de poorten van Jeruzalem noemt Micha dat. Clinton sprak ook over het draagvlak dat er voor nodig is. Over de miljoenen mensen die het niet langer moeten pikken dat de leidende politici de noodzakelijke maatregelen blijven afwijzen, de inkomens van de rijken blijven beschermen en de producenten van fossiele brandstoffen voorrang blijven verlenen. Kortom, Balkenende zal door de bocht moeten voor een socialer en duurzamer regeringsbeleid.
?

Plaats een reactie