Luister, volken, allemaal!

Micha 1:1-7


? Vandaag beginnen we te lezen in het boek van de profeet Micha. Die leefde tussen 750 en 700 jaar voor de geboorte van Jezus van Nazareth in het jaar 0. In een tijd dat zijn land werd bedreigd door grootmachten in de wereld en voor een deel zelfs werd veroverd. Micha gaf de schuld daarvan aan de leidende klasse. En denk dus niet dat de oproep tot bekering die in de Bijbel wordt gedaan voor individuen is, volgens Micha is het voor volken, voor samenlevingen. Centraal bij Micha staat de Wet van de Woestijn, vanuit de Tempel, waar deze wet werd bewaard als het aller kostbaarste wat het volk had, gaat de roep naar de volken uit. Die Wet van Recht en Liefde, van Vrede en Rechtvaardigheid gooit alles om ver waar anderen in geloven. Niks de rug recht houden om vreemdelingen buiten de deur te kunnen gooien, niks inkomensverhoudingen handhaven om de rijken te kunnen beschermen. Volgens Micha zal alles ten onder gaan aan de kracht van de Wet van de Woestijn. De Heer van de Wet is de werkelijke Heer van de aarde. Micha schaamt zich niet om de offers gebracht aan de afgoden te bestempelen als hoerenloon.? Het inkomen van Verdonk en Balkenende, die wanhopig vasthouden aan een goddeloos beleid, als hoerenloon benoemen gaat zelfs in onze samenleving toch wel erg ver. We moeten er maar aan wennen dat dat Bijbelse taal is. Het boek van Micha begint met een lied waarvan we vandaag het eerste deel lezen. Veel liederen uit de Bijbel zijn later op rijm en op muziek gezet maar het hoerenloon waar Micha over zingt ging toch wel wat ver. Toch begint de profeet, die veel onheil zal meemaken en over onheil de waarheid moet gaan zeggen, en profeteren is de waarheid zeggen, met een vrolijk lied. Want het moet toch vrolijk maken te weten dat al die valse goden van goud en beloften kapot geslagen zullen worden onder de macht van Liefde en Recht, onder de kracht van barmhartigheid. Die zekerheid aan het begin zetten geeft hoop. Als we willen komt die zekerheid straks ook aan het begin van een nieuwe regering te staan. De tijd van de kerstkaartjes komt er aan en misschien moeten we het CDA wel kerstkaartjes gaan sturen met teksten uit Micha. Het was een boerenprofeet maar hij spreekt ook voor ons nog steeds de waarheid.

Plaats een reactie