Wees waakzaam!

Marcus 13:24-37

Er is wat afgepuzzeld over dit Bijbelgedeelte. We willen immers graag weten wat er in de toekomst gebeurt. Het heeft het Christendom ook heel veel geloofwaardigheid gekost. Iedere keer menen mensen uit de Bijbel de toekomst te kunnen afleiden. Terwijl er juist staat dat dat niet kan. Zo staan hier echt niet een aantal stadia genoemd die je maar af hoeft te turven om te weten wanneer het einde van hemel en aarde daar is. Integendeel Jezus van Nazareth zegt overduidelijk dat niemand dat weet en dat je je daar ook niet mee bezig moet houden. Marcus heeft zijn verhaal opgeschreven nadat de Tempel in Jeruzalem verwoest was door de Romeinen, ook de verwoesting van de Tempel betekent niet het einde van de wereld. Waar het wel om gaat is om alvast te beginnen met het Koninkrijk van Recht en Vrede. Eigenlijk, zo is de boodschap van dit verhaal, moeten we doen of de aarde en de hemel morgen vergaan en we dus vandaag klaar moeten zijn om dat nieuwe Koninkrijk te beginnen. Daarom moeten we elke dag aan de kaak stellen dat wat zich niet verdraagt met dat nieuwe Koninkrijk. Gisteren riep de fractievoorzitter van de partij voor de vrijheid zonder democratie de minister van Binnenlandse zaken inderdaad op om de democratie maar even terzijde te schuiven en niet meer te doen wat het door het volk gekozen parlement in meerderheid wil, barmhartigheid betrachten aan mensen die tussen wal en schip geraakt zijn en geen toekomst meer op deze wereld lijken te hebben. Omdat we niet weten wanneer die nieuwe wereld aanbreekt zullen we ze op deze wereld een plek moeten geven. De minister lijkt overigens ook weinig democratisch want ook hij had geen boodschap aan de wens van het parlement. Dat vrouwtje Verdonk zich heftig verzet tegen elke vorm van barmhartigheid was al bekend en weinig verassend. Zij denkt nog steeds dat barmhartigheid zwak is en leidt tot misbruik. Maar zo is het niet. De vreemdelingenwet is in zich goed maar zowel de oude als de nieuwe wet worden vaak verkeerd uitgevoerd. De uitvoerders laten zich leiden door angst voor vreemdelingen en angst is de verkeerde raadgever. Ook Jezus van Nazareth roept in dit bijbelgedeelte dat we niet bang moeten zijn voor de verschrikkingen die er op lijken dat het eind van de wereld nabij is. Zo hoeven we ook niet bang te zijn voor vreemdelingen, zij kunnen ons de gelegenheid geven te laten zien hoe barmhartig we kunnen zijn, hoe wij in staat zijn anderen bij onze manier van leven, van breken en delen, te betrekken.
?

?

Plaats een reactie