Ze zullen veel mensen misleiden.

Marcus 13:1-13

Je zou er bijna moedeloos van worden. Altijd weer opnieuw oorlog, altijd weer opnieuw hongersnoden, altijd weer opnieuw de onderdrukking en uitbuiting van armen, zwakken en kinderen. Nooit lijkt het op te houden. En dan steeds weer die machthebbers die roepen dat ze de waarheid in pacht hebben. Die je angst aanjagen, voor terrorisme, voor het aantasten van het inkomen van de rijken, voor het gewoon sparen op een spaarrekening, voor de oude dag, voor ziekte en handicap, voor het verlies van werk. Als je niet naar ze luistert kan je de ene na de andere ramp overkomen. Het hoort er allemaal bij zegt Jezus van Nazareth. Waar zullen we ons dus druk om maken. En dan komt het verrassende. Druk maken blijf je doen voor je naaste, blijf je doen voor de vrede, blijf je doen voor een rechtvaardige samenleving. Uiteindelijk komt alles goed en wie het blijft volhouden zal er in mee mogen delen. Die boodschap maakt niet moedeloos maar die boodschap geeft moed. Het is namelijk niet zo dat als je nu maar in Jezus gelooft er vrede in je hart komt, dat er een nieuwe wereld aanbreekt, dat succes je komt aanwaaien, dat je deel krijgt aan de rijkdom in de wereld. Integendeel, als je navolger van Jezus wil worden dan moet je rekenen met tegenslag, misschien met gevangenschap zelfs, zoals de Telegraafjournalisten die de misstanden in de samenleving willen blijven ontmaskeren, ook tegen een rechterlijke macht in, die zelf onder verdenking is gezet. Je kunt alles verliezen zegt Jezus. In ons land zal dat wel meevallen, maar als je er mee rekent, dan maken die angstboodschappen van CDA, VVD en andere machthebbers niet zoveel indruk meer. Vandaag of morgen komt de brief van de oude machten over de vreemdelingen die hier ingeburgerd zijn of zelfs geboren en van wie ze willen dat die hier uitgezet worden. Ze zullen hun macht willen blijven tonen tot ze zelfs het land onregeerbaar lijken te maken. Hopelijk laten de politici die voor het pardon stemden zich niet angstig maken en blijven ze volhouden. Uiteindelijk zullen barmhartigheid en recht het winnen is de belofte waar zij, en wij deze week, op mogen vertrouwen.
?
?
?

Plaats een reactie