Alles gegeven wat ze had

Marcus 12:35-44

De bevrijder van onrecht te dienen daar komt het op aan. Jezus van Nazareth leert de mensen dat koning David zo groot was omdat juist hij de bevrijder aansprak als Heer. Niet de Koning was de hoogste maar de Bevrijder. Daarom wordt er in dit stuk uit de Bijbel ook gewaarschuwd voor de machtigen die vooraan willen staan in hun prachtige zwarte streepjespakken en die fatsoen verwarren met handhaving van normen en waarden. Die niet willen leven in een rechtvaardige en barmhartige samenleving maar de rijken willen beschermen en de vreemdelingen tot elke prijs willen uitsluiten. Balkenende lijkt die idealen zelfs zover door te willen voeren dat het land onregeeerbaar wordt. Daar waar een kleine groep vreemdelingen die hier al vele jaren is, ja die zelfs voor een deel hier geboren en getogen is, niet meer het land uitgezet moet worden van een meerderheid in het parlement toont Balkenende zich gisteren bij de formateur alleen nog verongelijkt als een verwend kind dat zijn zin niet krijgt. Had hij nu echt verwacht dat SP en PvdA hun verzet tegen het vreemdelingenbeleid van Verdonk zouden opgeven? Dat ze alle burgemeesters in Twente zouden afvallen? Die burgemeesters die besloten hebben dat uit hun regio geen mensen meer uitgezet worden die onder de motie van de kamer zouden kunnen gaan vallen. Een rechtvaardige en barmhartige samenleving kan. Ondanks de zwaarte van het misdrijf sluiten de mensen in Hoogerheide zich niet op in hun eigen huis maar komen ze samen om hun samenleving van onderlinge steun vorm te geven en samen te rouwen om het verlies dat ze samen hebben geleden. Uit heel het land stroomt de steun en stromen de bloemen daar binnen. In ons land is dus nog een heleboel besef van meeleven met de lijdenden. De weduwe die meedeelde van haar levensonderhoud voor een samenleving waar de Wet van liefde en recht geldt woont ook in ons midden. De roep om je daar bij aan te sluiten, daarmee op weg te gaan naar het kerstfeest klinkt vandaag op deze eerste zondag in de Advent des te luider. We moeten de komende week alvast maar een kerstkaartje sturen aan Balkenende met de wens dat hij van zijn weg af gaat en mee gaat doen in de beweging voor een rechtvaardiger Nederland waar ook vreemdelingen mogen wonen en mee doen.

Plaats een reactie