Het land waar je nu nog als vreemdeling woont

Genesis 27:41-28:9

Esau is woest op zijn broer, hij kan hem wel vermoorden. Is het om de erfenis die hij misloopt, of om de aantasting van zijn eer? Het verhaal laat het in het midden. Ruzies in de famillie gaan vaak om zaken die later niet meer helemaal te reconstrueren zijn, ze vreten zich evengoed jaren en jaren door en soms kost het de omstanders en betrokkenen zeer veel moeite de verhoudingen weer te herstellen. Het is overigens altijd de moeite waard om breuken in een famillie? proberen te helen. Rebekka is ook nu de wijste en besluit Jacob naar haar eigen famillie te sturen, ook nog famillie van Izaak overigens. Nu ziet Izaak in waar het allemaal om gaat. Esau toont zich onverschillig voor het ideaal van Abraham en zijn moeder een volk te stichten dat het anders zou doen dan de volken om hen heen. Rebekka houdt aan dat ideaal vast en Jacob gaat daarin mee. Dat is dan ook de boodschap die Jacob meekrijgt als hij naar zijn oom Laban wordt gestuurd. Ook Jacob moet zorgen voor een paar importbruiden. Rebekka zal blij zijn geweest dat er in haar tijd nog geen ministers waren die hardnekkig aan hun eigen goddeloze ideaalbeeld van de samenleving vasthouden en geen ruimte willen bieden voor een andere benadering van het begrip samen leven. De droom van Abraham zou wreed geëindigd zijn in een cellenbarak. Ook Esau begint te begrijpen waar het allemaal om begonnen is en trouwt uiteindelijk ook nog met een meisje dat uit de famillie van Abraham afkomstig is. Dat die tak van de famillie zelf een volk moest stichten ontgaat hem kennelijk, op de bekende oppervlakkige manier van Esau probeert hij zich aan te passen. Van een echt andere, nieuwe benadering is geen sprake. Zulke lapmiddelen zien we vandaag de dag ook. We horen dan dat we geen tegenstellingen moeten scheppen maar de verboden van religieuze uitingen en importpartners blijven. De commissie gelijke behandeling is dan alleen maar lastig in het opzetten van bevolkingsgroepen tegen elkaar en moet daarom van de goddelozen afgeschaft worden. Een werkelijk gesprek over onze samenleving en de verrijkingen die mogelijk zijn door nieuwe perspectieven blijft uit. Maar ook Jacob zou nog een zwaar gevecht moeten leveren voordat hij in de voetsporen van Abraham kan treden.

Plaats een reactie