Ons is ruimte gegeven in dit land

Genesis 26:12-22

Gisteren hebben 16 bekende en rijke Nederlanders een brief geschreven aan Jan Peter en vertelt dat ze best wat over hebben om te leven in een fatsoenlijk en goed land. Een land waar de thuiszorg beschikbaar is voor hen die thuis hulp nodig hebben, waar kinderen goed onderwijs krijgen en leraren een behoorlijk salaris verdienen, waar geen voedselbanken zijn omdat schulden maken niet zo gemakkelijk meer gaat en de armen voldoende inkomen hebben om boodschappen te doen, waar bevolkingsgroepen niet meer tegen elkaar opgezet worden omdat ze verschillend geloven, waar gezondheidszorg ook voor gehandicapten en chronisch zieken betaalbaar is en het eigen risico niet eenzijdig wordt afgewenteld op mensen die het niet kunnen ontgaan, kortom een land waar het fijn is om te wonen voor iedereen en niet alleen voor rijken. Daar moet je een prijs voor betalen. Daar moet je soms even voor opschuiven zoals Isaak in het bovengenoemde verhaal. Isaak ging verhuizen omdat het land dat hij moest delen met de onderdanen van Abimelech wel erg vol werd van al het vee dat Isaak zich wist te verwerven. Het werd al een heel volk dat Isaak had te besturen. Maar de verhuizing werkte, de waterputten konden weer worden geopend en uiteindelijk kon een nieuwe put, Rehoboth, dat betekent ruimte, worden genoemd. Rehoboth wordt ook wel vertaald als “tot hier toe heeft de Heer ons geleid”, maar daar kan te gemakkelijk achter worden gezet, “en niet verder”. Zo moet het niet want het verhaal gaat verder. Net als het verhaal van de 16 bekende en rijke Nederlanders verder zal gaan. Zij hopen dat mensen gaan snappen dat angst de allerslechtste raadgever is als het aankomt op het land inrichten.Straks is het de slechtste raadgever voor ons als het aankomt op stemmen eind van deze maand. Rijke mensen lopen echt niet weg als ze voor goede zaken iets meer belasting moeten betalen en het wordt tijd dat aan de toenemende tweedeling in de samenleving een eind wordt gemaakt. Die tweedeling, zowel in een godsdienstig wij en zij, als in een economisch rijk en arm, kan op de duur alleen tot geweld en onrust leiden, en wie gaat er nu voor geweld stemmen.
?

Plaats een reactie