Wat hebt u ons aangedaan!

Genesis 26:1-11

Vandaag wordt door heel veel mensen op de wereld Allerzielen gevierd. Het feest van de voorouders. Een feest dat vaak vermengd is met voorchristelijke geloofsvoorstellingen. Er zijn immers godsdiensten waarin men gelooft dat de geesten van de voorouders zorgen voor vruchtbaarheid en dan is het niet zo gek om ook binnen het Christelijk geloof een keer per jaar de voorouders in het bijzonder te eren. Eer je vader en je moeder klinkt het toch in de Bijbel. Maar daar gaat het om de erkenning van je voorouders. Om helder te houden waar je van afstamt, niet te vergeten dat je voorouders ooit slaven waren, of zwervers door de woestijn. Om ook niet te vergeten dat je opgegroeid bent met andere waarden dan in de goddeloze samenleving soms heersten. Izaak geeft daar een voorbeeld van. Als je met een mooie vrouw bent getrouwd dan kan er best een koning zijn die je daarom laat doden zodat die koning die mooie vrouw kan inpikken. Van zijn vader had hij geleerd dat hij zijn vrouw daarom beter kon laten doorgaan voor zijn zuster. Dat had Abraham immers eerst in Egypte en later in Gerar, het zwervershuis van Abimelech, ook gedaan. Maar die koning Abimelech had geleerd wat voorzichtiger te zijn met de famillie van Abraham. Hij had er al ooit een verdrag mee gesloten en dat was hem beter bevallen dan vrouwen in te willen pikken. Daarom waarschuwt hij nu maar zijn volk dat ze van Rebekka moeten af blijven. Maar vandaag herdenken we nog eens de gestorvenen. Het herdenken van hen die je zijn ontvallen in je eigen famillie of omgeving, of werk is natuurlijk goed. Verlies van geliefden, collega’s, vrienden, buurtgenoten maakt verdrietig en het is goed dat een plaats te geven. Komende zondag wordt in veel Protestantse gemeenten stilgestaan bij hen die het afgelopen jaar vanuit de gemeente zijn begraven. De gemeenschap met de overledenen wordt niet verbroken, de adem van hen gaat immers terug naar God en de verbondenheid met God in de liefde tot de naaste blijft. Abimelech had het respect geleerd, laten wij een stap verder zetten en ook de liefde leren, de liefde die blijft over het graf en door de dood heen.

Plaats een reactie