Wees dus waakzaam

Matteüs 24:36-44

36 Niemand weet wanneer die dag en dat moment zullen aanbreken, ook de hemelse engelen en de Zoon niet, alleen de Vader weet het. 37 Zoals het was in de dagen van Noach, zo zal het zijn wanneer de Mensenzoon komt. 38 Want zoals men in de dagen voor de vloed at en dronk, trouwde en uithuwelijkte, tot aan de dag waarop Noach de ark binnenging, 39 en niemand wist wat er gebeuren zou, totdat de vloed kwam die iedereen wegnam, zo zal het ook zijn wanneer de Mensenzoon komt. 40 Dan zullen er twee op het land aan het werk zijn, van wie de een zal worden meegenomen en de ander achtergelaten. 41 Van twee vrouwen die met de molensteen aan het malen zijn, zal de ene worden meegenomen en de andere achtergelaten. 42 Wees dus waakzaam, want jullie weten niet op welke dag jullie Heer komt. 43 Besef wel: als de heer des huizes had geweten in welk deel van de nacht de dief zou komen, dan zou hij wakker gebleven zijn en niet in zijn huis hebben laten inbreken. 44 Daarom moeten ook jullie klaarstaan, want de Mensenzoon komt op een tijdstip waarop je het niet verwacht. (NBV21)

Zo nu aan het rekenen wanneer de bladeren aan de bomen komen? Er zijn een heleboel zeer geleerde heren die met niet anders bezig zijn. Ze schrijven dikke boeken met onnavolgbare lijsten met uit hun verband gehaalde Bijbelteksten en roepen de mensen op Jezus in hun hart te laten, een persoonlijke band met God aan te gaan omdat ze elk moment opgenomen kunnen worden om het laatste oordeel tondergaan en het eind van de geschiedenis mee te maken. Wat maar weinig mensen durven te zeggen is dat ze de boel bedriegen. Angst is vanouds een mooi verdienmodel en als mensen twijfelen of ze echt wel naar Gods beeld ten gelijkenis zijn geschapen dan kunnen ze gemakkelijk bang gemaakt worden voor een Oordeel. Nu is het oordelen niet aan mensen maar aan God zelf. Je kunt handelen of het gevolg van handelen door mensen slecht vinden maar of die mens zelf goed of slecht is gaat je niet aan. Dat bepaald alleen God zelf. De profeet Daniël heeft daar een mooi verhaal over. Hij zag dat allerlei mensen anderen onderdrukten. Die onderdrukten moesten daarbij flink lijden. Vaak werkten ze in slavernij, hadden ze honger, werden ze gedwongen in een leger te vechten en slechte dingen te doen. God zou toch moeten ingrijpen. Maar God grijpt niet in.

Nu komt er een eind aan de geschiedenis, aan alles komt immers een eind. Daniël beschrijft dan hoe al die mensen die onnodig geleden hebben bij elkaar worden gezet en dat dan de Zoon van de Mensen, die zo op God lijkt dat die zelf eigenlijk ook God is, komt om mensen recht te doen en die onderdrukkers alsnog te straffen. Zij moeten naar de buitenste duisternis waar geween zal zijn en gekners van tanden. Zij hebben hun deel al gehad. Die geleerde eindtijdonderzoekers vergeten altijd het volgende hoofdstuk van Matteüs. Daar staat dat er op het eind vragen worden gesteld. Heb je de hongerenden te eten gegeven, de dorstigen gelaafd, de naakten gekleed, de gevangenen bezocht, de zieken verzorgd, vrede gesticht. Zij die zeggen dat ze daarvoor geen tijd hadden omdat ze komst van de Messias moesten uitrekenen of omdat ze toch wel heel erg vaak Hallelujah moesten roepen worden buitengesloten. We moeten ons dus met onze naaste bezighouden, met de minsten, met de slachtoffers van oorlog en onderdrukking. Jezus van Nazareth vergelijkt de tijd waarin we nu leven met de tijd van Noach, nog voor de zondvloed. Ook toen sloeg niemand acht op de naderende ramp die bijna al het leven op aarde zou uitwissen.

Zijn we nu anders aan het leven dan in de tijd van Noach? Misschien wel misschien niet. Oordelen over wat anderen doen is niet eenvoudig. Natuurlijk als je je overgeeft aan het najagen van winst en genot dan is het gemakkelijk, dat is niet wat de Bijbel van mensen vraagt, dat was wat de mensen in de dagen van Noach deden staat hier. Maar in onze dagen zijn veel mensen met de samenleving bezig. Ze proberen de samenleving zo in te richten dat vrede heerst en welvaart. En dat kan zijn wat de Bijbel van ons vraagt. Dat hoeft niet zo te zijn, want is er vrede voor alle mensen? Is geweld over de hele aarde uitgebannen en spannen we ons daarvoor in? Dat de een er mee bezig is en de ander niet is duidelijk, maar het is niet aan ons te oordelen wie mee mag naar die nieuwe aarde en wie niet. Het is aan ons om alvast iets van die nieuwe aarde zichtbaar te maken, in de zorg voor de armen, in de aandacht voor mensen die in ons land gevangen zitten zonder veroordeeld te zijn wegens een misdrijf. We kunnen onze dagen er meer dan mee vullen, ook vandaag weer.

Plaats een reactie