Niet meer beter worden.

2 Koningen 20:1-11

1 Omstreeks dezelfde tijd werd Hizkia dodelijk ziek. De profeet Jesaja, de zoon van Amos, kwam naar hem toe en zei: ‘Dit zegt de HEER: Wikkel je zaken af, want je gaat sterven. Je zult niet meer beter worden.’ 2 Hizkia draaide zijn gezicht naar de muur en bad tot de HEER: 3 ‘HEER, ik smeek U, neem toch in aanmerking dat ik me altijd oprecht en met heel mijn hart naar uw wil heb gericht en steeds heb gedaan wat goed is in uw ogen.’ Daarbij stortte hij bittere tranen. 4 Toen richtte de HEER zich opnieuw tot Jesaja, die de binnenste hof nog niet verlaten had, en zei: 5 ‘Ga weer naar binnen en zeg tegen Hizkia, de vorst van mijn volk: “Dit zegt de HEER, de God van je voorvader David: Ik heb je gebed gehoord en je tranen gezien. Welnu, Ik zal je genezen. Over drie dagen zul je in staat zijn naar mijn tempel te gaan. 6 Ik geef je nog vijftien jaar te leven, en Ik zal jou en deze stad redden uit de handen van de koning van Assyrië. Omwille van mijzelf en omwille van mijn dienaar David zal Ik deze stad beschermen.”’ 7 Jesaja beval de dienaren van de koning een plak gedroogde vijgen te nemen. Dat deden ze, en ze legden de vijgen op de ontstoken plek, waarop Hizkia nieuwe krachten kreeg. 8 Hij vroeg aan Jesaja: ‘Welk teken krijg ik van de HEER dat Hij me zal genezen en ik over drie dagen naar de tempel zal kunnen gaan?’ 9 Jesaja antwoordde: ‘Dit is het teken waarmee de HEER u laat zien dat Hij zijn belofte zal nakomen: de schaduw zal tien graden vooruitgaan of tien graden achteruitgaan, u mag kiezen.’ 10 ‘Tien graden vooruit zou niets bijzonders zijn,’ antwoordde Hizkia, ‘maar tien achteruit wel.’ 11 Daarop riep de profeet Jesaja de HEER aan, en deze liet de schaduw op de zonnewijzer van Achaz tien graden achteruitgaan. (NBV21)

Het komt ook vandaag de dag nog wel voor dat dokters onomwonden tegen patiënten zeggen waar het op staat. “U gaat hier dood aan”. Dat klinkt hard maar het is wel eerlijk. Het is natuurlijk ook hard, niemand wil dat een ander mens doodgaat. Dokters hebben ooit hun beroep gekozen omdat ze graag andere mensen beter wilden leren maken in plaats van dood te laten gaan. Voor dokters is het daarom nog moeilijker om gewoon te zeggen waarop het staat. Heel lang hebben ze het ook gewoon vaak maar gezwegen. Dan werd de pijn van de patiënten wel erger en dan verhoogden ze de pijnstillers, wetende dat je aan teveel pijnstillers ook dood gaat. Maar dan hoefde je het er niet over te hebben en als het dan toch bleek dat de patiënt het overleefde dan scheelde dat ook wel weer. Tegenwoordig weten dokters veel meer. Ook dat het goed is om het onomwonden uit te spreken, dan kun je het vervolgens tenminste samen hebben over de weg er heen en die weg kan dan nog best lang zijn.

Jesaja is geen dokter maar een profeet. Hij moet namens God de waarheid zeggen. En als Hizkia dodelijk ziek is geworden zegt Jesaja dat ook: maak je testament op want je zult niet meer beter worden. Ook al heeft Hizkia de dienst aan de God van Israël hersteld, ook al heeft hij de dienst aan de koning van Assyrië opgezegd en de aanval van die koning weten te weerstaan, hij wordt toch ongeneeslijk ziek. Een bittere boodschap en een bittere vaststelling. Je kunt immers niet zeggen dat Hizkia zich niet tot God bekeerd had. Tegenwoordig zijn er zogenaamde voorgangers die beweren dat als je je bekeerd hebt je dan ook beter kan worden. De Bijbel spreekt dat tegen, ook in het verhaal van koning Hizkia. Van genezing is geen sprake. Als je de ziekte laat behandelen dan rek je wellicht het leven nog een tijd, maar je zult er dood aan gaan. Dat is de boodschap die Jesaja geeft.

Bij Hizkia is het een plak gedroogde vijgen die de ontsteking, waar kennelijk sprake van is, zo afremt dat het nog een aantal jaren duurt voordat je sterft. Vijftien jaren in dat geval, en als Hizkia vraagt of dat echt waar is dan is het antwoord dat je de klok er op gelijk kan zetten, die zet zich dan ook gelijk. God laat ook Hizkia niet in de steek. Veel dokters weten dat ook, ze blijven soms tegen beter weten in zoeken naar het medicijn dat hun patiënt kan helpen, zo niet genezen. Veel van de medicijnen die we kennen zijn door bijna wanhopige dokters gevonden. Zelfs medicijnen tegen zeldzame ziekten zijn soms niet gevonden door onderzoekslaboratoria van medicijnfabrieken maar door dokters en apothekers die het vertikten hun zorg voor patiënten op te geven. Wie wil stoppen met zulke medicijnen omdat ze te duur zijn handelt daarom in strijd met het verhaal van de Bijbel, dan moeten we maar wegen zoeken, net zo onophoudelijk en onverzettelijk, om ze betaalbaar te maken. Het is in alle gevallen de liefde voor de zwaksten die uitkomst biedt en waar liefde is is God heeft Paulus ons geleerd. Met die liefde kunnen we het elke dag opnieuw weer wagen, ook vandaag weer.

Plaats een reactie