Selecteer een pagina

Numeri 6:22-27

22 De HEER zei tegen Mozes: 23 ‘Zeg tegen Aäron en zijn zonen dat zij de Israëlieten met deze woorden moeten zegenen: 24 “Moge de HEER u zegenen en u beschermen, 25 moge de HEER het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn, 26 moge de HEER u zijn gelaat toewenden en u vrede geven.” 27 Wanneer zij mijn naam over het volk uitspreken, zal Ik de Israëlieten zegenen.’ (NBV21)

Dit nieuwe jaar begint met een zegen. Wat is nu weer een zegen? Een zegen is een boodschap waarmee je kracht overdraagt van de ene mens op de andere. Dat is mooi gezegd maar wat moeten we er dan mee. We zegenen elkaar toch nooit? Dat is een vergissing, als iemand iets naars overkomt dan zeggen we “sterkte” in de hoop dat onze eigen kracht de ander tot steun mag zijn. Dat is de meest eenvoudige vorm van zegen. Als we voor lange tijd, misschien wel voor altijd, afscheid nemen zeggen we: “het ga je goed” en het argeloos gebruikte “adieu” zijn allebei zegeningen. Het eerste spreekt een wens uit die iemand mee kan nemen en hoop kan geven. Het andere is Frans voor “tot bij God” en bij God komen doen we alleen als we het goede gedaan hebben en niet dan het goede. We zegenen elkaar dus nog wel eens.

Maar dan het Bijbelgedeelte dat we vandaag lezen, wat moeten we daar nu mee? Voor gelovigen in de God van Israël is de kracht van die God de grootste kracht op aarde, die kracht is Liefde. Tussen het volk en zijn God stond in het volk Israël de priester. De eerste priester was Aäron en elke priester in Israël stamde van Aäron af. Die priester moest dus de kracht van de God van Israël overdragen op het volk. Daar is dus deze zegen voor bedoeld. In kerken is het op deze manier geven van de zegen overgenomen door de voorgangers. Nadat zij de boodschap van God hebben verkondigd en de boodschap uit de Bijbel hebben uitgelegd wordt de gemeente heengezonden met de kracht van God.

Wat krijg je dan als je gezegend wordt door de God van Israël. Allereerst de kracht van God, het vermogen je naaste Lief te hebben als jezelf. Maar je krijgt ook bescherming. Loop je dan geen tegenslag of rampspoed op? Integendeel, het overkomt gelovigen net als ongelovigen. Maar je hoeft je er niet bang voor te maken. Je wordt door het vertrouwen op God beschermt tegen alle angst. Vervolgens mag je steeds opnieuw beginnen als je het spoor van de liefde niet hebt gevolgd. Als je het opbrengt je naaste lief te hebben dan straal je, lukt het een keer niet maar probeer je het telkens weer dan is er vergeving. Wat je in elk geval mag weten is dat de kracht van de Liefde uiteindelijk vrede geeft, de afwezigheid van angst stelt je gerust, maar je liefde zelfs voor je vijanden behoed je voor onvrede. Dat wat je toevalt krijg je van God en daarvoor mag je dankbaar zijn. Veel heil en zegen dus voor het nieuwe jaar.