Selecteer een pagina

1 Koningen 7:27-39

27 Chiram maakte ook tien bronzen onderstellen voor verrijdbare spoelbekkens, elk vier el lang, vier el breed en drie el hoog. 28 Deze onderstellen bestonden uit panelen die in een lijstwerk waren gevat. 29 De panelen en het lijstwerk waren versierd met leeuwen, runderen en cherubs. Boven en onder deze reliëfs waren festoenen van drijfwerk. 30 Elk onderstel had vier bronzen wielen aan bronzen assen. Aan de vier hoekstijlen bevonden zich steunpunten, die tussen de festoenen gemonteerd waren. Hierop rustten de dragers van het spoelbekken. 31 Deze schraagden een bronzen ring van meer dan een el hoog en met een doorsnede van anderhalve el. Deze ring was gegraveerd. Daaromheen zaten de panelen van het onderstel, die een vierhoek vormden, geen cirkel. 32 De vier wielen waren onder aan de zijkanten van het onderstel gemonteerd. Ze waren elk anderhalve el hoog. 33 De wielen waren gemaakt als wagenwielen, met velgen, spaken en naven, die evenals de ophanging van gegoten brons waren gemaakt. 34 Op de hoekpunten rustten dus de vier dragers, die aan het onderstel vastzaten. 35 Boven op het onderstel was een ronde opstaande rand van een halve el hoog. Aan de bovenkant van de panelen zaten handgrepen. 36 Op de handgrepen en de panelen van het onderstel graveerde Chiram cherubs, leeuwen en palmetten met festoenen ertussen. 37 De tien onderstellen waren alle op dezelfde manier gegoten en hadden dezelfde maat en vorm. 38 Vervolgens maakte hij tien bronzen bekkens, elk met een inhoud van veertig bat en een middellijn van vier el: voor elk van de tien onderstellen een spoelbekken. 39 Vijf van de onderstellen werden aan de zuidkant van de tempel geplaatst, en vijf aan de noordkant. De Zee kreeg een plaats schuin voor de tempel, aan de zuidoostkant. (NBV21)

Er moeten naast de Grote Zee voor de priesters ook spoelbekkens komen voor alles wat er bij de offers, dat is de slacht, komt kijken. Het bloed was heilig en tot elke prijs moest worden voorkomen dat de slacht van offerdieren een bloedige aangelegenheid zou worden. Daar is water voor nodig. Waterleidingen zoals wij hebben hadden ze nog niet. Grote, verrijdbare wasbekkens waren er voor nodig. Dat kunnen heel lelijke ontsierende voorwerpen zijn. Niet in de Tempel voor de God van Israël. Daar was het mooiste nog niet mooi genoeg. Edelsmid Chiram uit Tyrus ging dus aan her werk met het maken van deze wasbekkens, die zowel functioneel als mooi moesten worden.

De omvang en de uitvoering van de wasbekkens worden nauwkeurig beschreven. Ze waren gegoten in brons. In de dagen van Salomo straalde brons rijkdom en welvaart uit. De tien wasbekkens waren van onder tot boven niet alleen van brons gemaakt maar ook met brons versierd. De wielen waren groot als wagenwielen. Met velgen, spaken en naven. Het leken wel strijdwagens zoals de Farao die ooit had gebruikt. Van onder tot boven bleven spoelbekkens een wonder voor het oog. Een bronzen onderstel droeg de panelen van het spoelbekken. De panelen konden worden verwijderd, er zaten handvaten aan. Maar de panelen, de handvaten, de hoeken, alles was versierd op een manier zoals ook de binnenkant van de Tempel was versierd.

Het belang van de spoelbekkens moet niet worden onderschat. Reinheid was een centraal begrip in de dienst in de Tempel. Alles moest schoon zijn van vreemde smetten vrij. De schoonheid, de prachtige versieringen onderstreepten deze vrijheid. Aan elke kant van de Tempel stonden vijf van deze spoelbekkens. We moeten niet vergeten dat het offeren uiteindelijk lopende bandwerk zou worden. Er waren kamers voor de priesters gebouwd, daar konden ze zich verschonen. In de Grote Zee konden de priesters, maar soms misschien ook wel gelovigen, zich wassen. En alles wat met het offeren te maken had kon voortdurend gereinigd worden. De Gibeonieten waren niet voor niets ook als waterdragers aangesteld. Wij hebben nog wel eens problemen met de reinheid. Corona noodzaakte tot een aantal extra maatregelen die ons vreemd voorkwamen. Maar wie wast de deurkrukken? We mogen wel eens net zo veel acht slaan op de reinheid van onze gebouwen en woningen als Chiram in de Tempel van de God van Israël deed.