Selecteer een pagina

1 Koningen 2:36-46

36 Vervolgens ontbood de koning Simi en zei tegen hem: ‘U kunt in Jeruzalem voor uzelf een huis bouwen en er gaan wonen, maar u mag de stad niet verlaten om ergens anders heen te gaan. 37 Zodra u de stad verlaat en de Kidron oversteekt, bent u ten dode opgeschreven, wees daarvan verzekerd. U hebt uw dood dan aan uzelf te wijten.’ 38 Simi antwoordde: ‘Het is goed, mijn heer en koning, ik zal doen wat u zegt,’ en hij bleef in Jeruzalem wonen. 39 Maar na verloop van drie jaar liepen twee van zijn slaven weg naar Achis, de zoon van Maächa, de koning van Gat. Toen Simi vernam waar zijn slaven waren, 40 zadelde hij zijn ezel en vertrok hij naar Gat, om ze bij Achis op te halen en terug te brengen naar Jeruzalem. 41 Toen koning Salomo vernam dat Simi van Jeruzalem naar Gat was gegaan en weer was teruggekomen, 42 ontbood hij hem en zei: ‘Heb ik u niet bij de HEER gezworen en gewaarschuwd dat u ten dode opgeschreven zou zijn wanneer u de stad zou verlaten om ergens anders heen te gaan? En hebt u toen niet geantwoord: “Ik heb het gehoord, het is goed”? 43 Waarom hebt u zich niet gehouden aan de eed die ik de HEER gezworen heb, en mijn bevel niet opgevolgd?’ 44 En de koning vervolgde: ‘U weet maar al te goed wat u mijn vader David hebt aangedaan. De HEER zal u uw wandaad vergelden; 45 maar ik, koning Salomo, ben gezegend, en Davids troon zal nooit wankelen voor de HEER.’ 46 De koning gaf Benaja opdracht om Simi ter dood te brengen. Zo kreeg Salomo de macht stevig in handen.(NBV21)

Zo pak je de oppositie aan. Dictators hebben het nog steeds niet afgeleerd. In dit verhaal over het begin van de regering van Salomo zou je gerust ergens de naam Navalny in kunnen vullen of een van de namen van de andere leiders van de oppositie in Rusland. Abjatar de hogepriester was zijn titel en functie ontnomen en verbannen naar de priesterstad Anatot. Joab de briljante generaal van koning David was ter dood gebracht. Nu bleef nog over Simi, de laatst overgebleven verwant van Saul en als het koningschap erfelijk zou zijn geweest dan had deze Simi het meest recht op de opvolging. Simi had ooit koning David bespot en met stenen bekogeld.

David was op de vlucht geslagen toen zijn oudste zoon door een burgeroorlog de macht dacht te grijpen en zelf koning te worden. David had alles gedaan om Absalom, de oudste zoon, in leven te houden maar in de achtervolging op David raakte Absalom met zijn haar verstrikt in de bomen en werd gedood. David had het bevel gegeven om ook Simi met rust te laten maar deze bleef onrust stoken. Zo’n opposant moet je in de gaten houden. Simi kreeg dus huisarrest in Jeruzalem en mocht de stad niet verlaten. Toen hij een paar jaar later achter een paar ontvluchte slaafgemaakten aan ging ging het mis. Toen Simi terug was had Salomo hem aan zijn huisarrest herinnert en liet hem ombrengen zoals bij het opleggen van de straf was bepaald. Die Salomo was dus eigenlijk een op macht beluste schurk. Hij was de jongste zoon van David en had daarom minder recht op de troon dan Adonia.

Alle mogelijke tegenstanders van Salomo werden wreed uitgeschakeld. Zo kijken wij tegenwoordig naar machthebbers. Met de ogen van hun slachtoffers. Wat we soms iets te gemakkelijk vergeten is dat die slachtoffers geen heiligen zijn die altijd zonder fouten hebben gehandeld. Maar wat we met Salomo doen is onze eigen normen en waarden projecteren in de Bijbeltekst. Want was Salomo ook niet consequent? God had hem aangewezen als Koning, David had hem de zegen gegeven. En is het niet terecht dat Salomo de waarschuwingen ter harte nam en korte metten maakte met oppositie die alleen tot burgeroorlogen konden leiden? We moeten dus uitkijken met oordelen. Onrecht is onrecht en dat moeten we veroordelen. Navalny moet vrij. Maar ook een dictator verdient een eerlijk onpartijdig proces. Ook die dictator is een kind van God en een broeder of zuster van ons allen.