Selecteer een pagina

2 Korintiërs 8:1-9

1 Broeders en zusters, wij willen u niet onthouden wat Gods genade tot stand heeft gebracht in de gemeenten van Macedonië: 2 ze zijn door ellende zwaar op de proef gesteld maar zijn toch, vervuld van een overstelpende vreugde en ondanks hun grote armoede, zeer vrijgevig. 3 Ik verzeker u dat ze naar vermogen hebben gegeven, ja zelfs boven hun vermogen. 4 Uit eigen beweging hebben ze ons dringend verzocht mee te mogen doen aan de collecte om de heiligen in Jeruzalem te ondersteunen. 5 En ze gaven aanzienlijk meer dan we hadden verwacht: door Gods wil gaven ze zichzelf in de eerste plaats aan de Heer, en vervolgens ook aan ons. 6 We hebben er dan ook bij Titus op aangedrongen dat hij dit goede werk, waarmee hij al bij u begonnen is, voltooit. 7 U blinkt in alles uit: in geloof, in kennis en welsprekendheid, in inzet op elk gebied, in de liefde die wij in u hebben gewekt – blink dus ook uit in dit goede werk. 8 Ik zeg dit niet als een bevel; door op de inzet van anderen te wijzen wil ik nagaan of uw liefde oprecht is. 9 Tenslotte kent u de liefde die onze Heer Jezus Christus heeft gegeven: Hij was rijk, maar is omwille van u arm geworden opdat u door zijn armoede rijk zou worden. (NBV21)

Paulus en Barnabas hadden bij hun bezoek aan Jeruzalem met Petrus, Jacobus en Johannes afgesproken voor de arme gemeente in Jeruzalem te collecteren onder de uit de Heidenen afkomstige Christenen. De Christenen afkomstig uit de Joden bleven over het algemeen de Tempelbelasting betalen en de apostelen wilden niet nog meer spanningen als zij propageerden daarmee op te houden. De gemeente van Jeruzalem was arm. Zeker nadat er een jaar of tien na de opstanding in het hele Romeinse Rijk een hongersnood uitbrak. De gemeente in Jeruzalem werd vervolgd. Uiteindelijk zou ook Paulus daarvan de gevolgen ondervinden. De gemeenten in Macedonië die hier worden genoemd waren ook arm. Macedonië was zelf eigenlijk een rijk land maar de Romeinen hadden het behandeld als wingewest en leeggezogen. Toch hadden de gemeenten daar gecollecteerd voor de arme gemeente in Jeruzalem. Paulus had ze er zelfs niet om gevraagd.

Korinthe was een rijke handelsstad in Griekenland. Het had een grote haven en goederen uit de hele regio werden hier uitgevoerd en van de rest van de Middellandse Zee werden hier ingevoerd. Macedonië kenden ze daar zeker ook wel. Tegenwoordig is het grootste deel van Macedonië een onafhankelijk land, dat heet Noord Macedonië. Een zuidelijk deel is een provincie van Griekenland. Het ligt dus helemaal aan de rand van het land en streken die aan de rand van een land liggen zijn meestal niet de rijkste streken. Dat was in de dagen van Paulus zeker het geval. Macedonië was rijk geweest aan goud, zilver, koper, ijzer, zout en scheepstimmerhout. Maar de Romeinen hadden de streek als wingewest behandeld en uitgemergeld. De streek had ook te lijden gehad van aardbevingen waardoor de welstand nog verder achteruit was gegaan. Wij zouden het nu Groningen noemen.

Paulus begint de gemeenten daar, we kennen Filippi en Tessalonica,te vertellen hoe zij geld bijeen hadden gebracht voor de gemeente in Jeruzalem. Die gemeente in Jeruzalem moet een erg arme gemeente geweest zijn. Paulus is meer dan een jaar bezig geweest om collectes te organiseren voor die gemeente. Hij zal wel enige schuldgevoelens gehad hebben ook want een van de redenen van de armoede was het vervolgen van de gemeenten. Maar Jeruzalem was de basis van de beweging van de Weg en moest alleen al daarom in stand gehouden worden. Paulus schrijft er wel bij dat we niet meer moeten geven dan we kwijt kunnen. Je kunt beter drie keer nadenken voor je wat geeft dan jezelf in problemen brengen door enthousiast maar ondoordacht geven. Het zijn adviezen die ook in onze dagen ter harte mogen worden genomen. Wij hebben immers ook te maken met telkens terugkerende akties. Voor Oekraïne, voor Jemen, voor Haïti, en noem de landen maar op waar rampen komen of zijn geweest. En delen is het eerste gevolg van ons geloof in Jezus van Nazareth, ook vandaag nog. Wij hebben een kerk in actie en laten Wilde Ganzen vliegen.