U hoeft mij niets te geven

Genesis 30:25-43

We denken zo vaak dat we de verhalen rond Jacob wel kennen. Vroeger werden ze met graagte verteld in de Christelijke scholen en op de zondagscholen. Daarvandaan zijn er ook spreekwoorden en gezegden in onze taal beland. We weten natuurlijk van de truc van Jacob met de schapen, steeds weet hij een manier te vinden om uit de tevoren gemaakte afspraken het meeste voordeel te behalen. Dat lijkt dan slim met een wat negatieve bijklank. Maar is dat ook terecht. Eigende Jacob zich iets toe dat hem niet toekwam. In dit eerste stuk over de truc met de schapen staat al een deel van het antwoord. Jacob had twee maal zeven jaren voor Laban gewerkt en volgens afspraak daarmee de bruidsschat voor de twee dochters van Laban afbetaald. Laban was er echter onverwacht rijk door geworden en wil nu aan het eind van de rit Jacob daarvoor belonen. Jacob is het echter die zich strikt aan de afspraak houdt. Dat Laban rijker is geworden van de afspraak dan vooraf verwacht was is bijzaak. Jacob had gekregen wat hem toekwam en wil nu werken voor de verdere beloning. Daar is dus niks slinks aan, een eerlijke zaak is hetgeen Jacob op tafel legt, en of Laban daar op dezelfde eerlijke manier in mee zal gaan valt maar af te wachten. Dat iemand die zegt waarop het staat als slinks wordt afgeschilderd vinden we vandaag de dag natuurlijk in onze verkiezingsstrijd. De grote bezuinigingen die het CDA wil doorvoeren in de zorg, en met name de bezuinigingen voor de ziekenhuizen, zullen ongetwijfeld leiden tot extra doden. Dat deden de bezuinigingen onder minister Borst al en de extra kosten die Hogervorst op de chronisch zieken en bejaarden heeft gelegd leiden nu ook tot armoede. Maar dat CDA politiek tot extra doden zal leiden mag natuurlijk niet gezegd worden. wie dat doet opereert niet eerlijk. Je kunt het op je klompen aanvoelen maar je mag het niet zeggen want dat wordt als oneerlijk bestempeld. Net als het beperken van de woonsubsidie, hypotheekrenteaftrek met een moeilijk woord, voor de hele rijken. Nu al wordt elke huiseigenaar er bang mee gemaakt, wie zegt dat dat ten onrechte is wordt als slinks bestempeld. We moeten nauwkeurig bezien wie wat zegt, anders bestempelen we ook vandaag een Jacob die zich aan zijn woord houdt ten onrechte als slinks.

Plaats een reactie