Heb medelijden met mij

Marcus 10:46-52

Het is vandaag de verjaardag van de Protestantse Kerken in de Wereld. Niet dat ze dat vieren want de verdeeldheid onder de kerken is voor velen in die kerken een groot verdriet. Maar in Nederland is dat verdriet de laatste jaren wat minder na de fusie van de Hervormde, de Gereformeerde en de Lutherse kerken. In de namen van de drie kerken zit de geschiedenis en de bedoeling van die verjaardag ook al een beetje opgesloten. Op 31 oktober 1517 namelijk spijkerde professor Maarten Luther in de stad waar hij lesgaf, Wittemberg, 95 stellingen aan de deur van de slotkapel. Dat was een gebruikelijke manier om een wetenschappelijke discussie op gang te brengen. In het verhaal van vandaag lezen we over de blinde bedelaar die vast geloofde dat Jezus van Nazareth hem kon bevrijden van zijn ongeluk. Opstaan en op weg gaan was de sleutel voor Bartimeüs en zijn geloof dat dat hem kon bevrijden maakte dat hij de weg weer kon zien. In de dagen van Maarten Luther deed de kerk net of ze diezelfde bevrijding kon bieden als je maar genoeg betaalde. Toen Luther nog eens in de Bijbel nazocht hoe het ook al weer zat kwam hij de boodschap tegen dat alleen dat geloof redding kon bieden. Dat maakte dat hij in zijn stellingen verkondigde dat alleen de Bijbel de bron was die je zou moeten gebruiken, dat alleen het geloof redding kon bieden en dat de Liefde, of met en moeilijk woord genade, dat zou kunnen brengen. De Rooms Katholieke kerk gooide hem daarop uit de kerk. Aangezien Luther veel volgelingen had gekregen begon hij maar een eigen kerk in de hoop daarmee de Rooms Katholieke Kerk te kunnen hervormen, een Hervormde, of met een moeilijk woord Gereformeerde, Kerk dus. De Rooms Katholieke kerk stelde zich met alle middelen te weer. Toen zelfs regeerders er over dachten die hervorming te verbieden gingen mensen protesteren. Vandaar dat de kerk nu de Protestantse Kerk heet. Die strijd met de Rooms Katholieke Kerk en een overheid die in haar dienst was leidde uiteindelijk ook tot een onafhankelijk Nederland. Vandaar dat hier en daar toch een dankdienst voor de Hervorming wordt gevierd. Al zal er wel net als ieder jaar gebeden worden voor een Hervorming van de Rooms Katholieke Kerk, in de hoop dat dat ooit weer eens een christelijke kerk zal worden.

Plaats een reactie