Vlieg weg naar de bergen!

Psalm 11

1 Voor de koorleider. Van David. Schuilen doe ik bij de HEER. Hoe kunnen jullie dan zeggen: ‘Vogel, vlieg weg naar de bergen! 2 Zondaars spannen de boog en leggen hun pijlen al op de pees om de oprechte in het duister te treffen. 3 Wat kan een rechtvaardige anders doen, als de grond onder alles wegzinkt ?’ 4 De HEER in zijn heilig paleis, de HEER op zijn troon in de hemel, met aandacht beziet Hij, nauwlettend keurt Hij de mensen op aarde. 5 De HEER keurt rechtvaardigen en zondaars. Wie het geweld liefhebben, haat Hij. 6 Vuur en zwavel stort Hij over hen uit, storm drinken zij uit de beker die Hij aanreikt. 7 Rechtvaardig is de HEER, Hij heeft rechtvaardigheid lief. De oprechte zal zijn gelaat aanschouwen. (NBV21)

Vluchten kan niet meer, zelfs niet naar de bergen waar ooit David een schuilplaats vond. Vluchtelingen worden ook door het geweld getroffen, ook al schuilen ze bij de Heer. In de bergen hebben veel vogels een schuilplaats gevonden. Ook de Adelaar kennen we uit de bergen en dat is voor de Bijbel de vogel die zijn jongen in nood op vangt op zijn vleugels net als God de gelovigen in nood weet op te vangen. Waar kan de rechtvaardige nu een plek vinden als alles onder de voeten wordt afgebroken.

De rechtvaardige heeft een belofte en een droom. De belofte is dat de rechtvaardige ooit een land zal vinden waar alle leed geleden is en alle strijd gestreden is. Vasthouden aan die leer van Mozes, blijven zorgen voor de minsten en ook in een oorlog de hongerigen voeden en de dorstigen laven blijft de opgave. Dat is geen lafheid maar vechten is veel gemakkelijker. Als je een wapen hebt lijk je onoverwinbaar. Als je de armen vol hebt met brood en kruiken met water met je meesleept lijk je kwetsbaar. Maar in die kwetsbaarheid ligt de kracht. Wat heb je aan een overwinning als iedereen dood is? Wat heb je aan vrede als de slachtoffers je dankbaar zijn. Dat is de droom, vrede zal overwinnen.

Het is zeer verleidelijk om de Psalm te lezen als een gedicht over de oorlogen van vandaag. Dat zou heel verkeerd zijn. Je kunt de Psalm gebruiken om je eigen houding te ijken. Wie bepaald in een conflict wie de goeden zijn en wie de kwaden zijn. De Bijbel zegt, ook in deze Psalm, dat het oordeel daarover ons mensen niet toekomt. Daar moeten we ons dus niet mee bezig houden. Wij hebben de regels voor de menselijke samenleving en daar staat: Gij zult niet doden. Daar staat: heb uw naaste lief als uzelf. Daar moeten we het mee doen. De Psalm belooft ons dat we dan het gelaat van de Heer zullen aanschouwen. En de Bijbel belooft dat als de Eeuwige het gelaat naar ons wendt de Eeuwige ons vrede zal geven. Niet vluchten maar helpen dus.

Plaats een reactie