Selecteer een pagina

Psalm 93

1 De HEER is koning, met hoogheid is Hij bekleed, de HEER is met macht bekleed en omgord. Vast staat de wereld, zij wankelt niet, 2 en vast staat van oudsher uw troon, U bent van alle eeuwigheden. 3 De stromen verheffen, HEER, de stromen verheffen hun stem, luid verheffen de stromen hun stem. 4 Maar boven het geraas van de wijde wateren, van de machtige baren der zee, is hoog in de hemel de machtige HEER. 5 Uw uitspraken zijn betrouwbaar. Heiligheid is van uw huis het sieraad, HEER, tot in lengte van dagen. (NBV21)

We leven in een wereld vol verwarring. Wat is nu de goede en wat is nu de slechte kant. Het lijkt we of we steeds moeten kiezen, in Syrië, in Egypte, in Libanon, maar ook in Palestina en Israël. Kiezen we voor Israel of voor de Palestijnen? Palestijnen vuren raketten af op Israel en Israël neemt wraak. Maar hoewel de Verenigde Naties in 1948 kozen voor twee gebieden, Één voor de Joden en één voor de Palestijnen, lijkt Israel niet bereid om vrede te sluiten met een onafhankelijke Palestijnse staat en daardoor steeds opnieuw geweld over zich uit te roepen. Verwarring dus want welke kant zullen we kiezen? En zelfs de oorlog in Oekraïne zorgt soms voor verwarring, moeten we wel wapens leveren waarmee mensen gedood worden, maar verzet tegen de Russische misdaden is ook geboden. Zo gaat het ook met het milieu. We beseffen maar al te goed dat de voorraden olie en gas op de wereld eindig zijn en dat we niet oneindig door kunnen gaan met verspilling. Daarom lijken biobrandstoffen een belangrijke oplossing. Ze groeien onder invloed van de zon uit de aarde en kunnen steeds weer opnieuw geteeld worden.

Maar nu ze eindelijk een beetje opgang maken blijken ze kostbare bossen te kosten die opgeofferd worden om grondstoffen voor biobrandstoffen te telen en bovendien kosten ze voedsel dat voor de armen bestemd was en dat nu door hen niet meer betaald kan worden. Verwarring alom dus. Wat moeten we kiezen, brandstoffen die onze kleinkinderen beroven van kostbare grondstoffen en de lucht vergiftigen of voedsel voor de armen en bossen om de vervuilde lucht te reinigen? Zo zijn er talloze verwarrende keuzes vandaag de dag. Psalm 93 probeert ons te hulp te komen. Het is een feestlied.  Boven al die verwarring is de Heer van de wereld zegt de Psalm. Al dat lawaai van de wereld kan de Heer van de wereld niet treffen. Het zijn de uitspraken van de Heer waar we op moeten letten en die ons een uitweg uit de verwarring kunnen bieden. En dan komen we weer op het hart van de goddelijke richtlijnen zoals die gegeven zijn: “Heb Uw naaste lief als Uzelf”, of zoals Jezus van Nazareth het veel later zou verwoorden: “Wat gij aan de minste hebt gedaan hebt gij mij gedaan”.

Daar liggen de keuzes. Dat betekent voor ons dat we echt moeten werken aan vrede tussen Joden en Palestijnen, alleen vrede kan beide volken recht doen. Erkenning van Palestina als onafhankelijke natie zonder de verbondenheid met Israel op te geven zou kunnen helpen. En misschien moeten we Oekraïne nog meer uitgesproken als een deel van de Europese familie beschouwen. Op dezelfde manier kunnen we kijken naar de voedselcrisis. Dat ieder mens recht heeft op dagelijks voedsel staat voorop. Dat hebben we in de wereld nog niet weten te organiseren, daar is delen voor nodig. Dat we moeten ophouden met verspilling van kostbare grondstoffen ligt ook voor de hand. Beide liggen in het bereik van rijke landen. Als we twijfelen tussen geloof in de God van Israël, de hoop op een nieuwe aarde en een nieuwe hemel, en de liefde voor de mensen die nu de liefde meer dan ooit nodig hebben dan is de meeste van die drie de liefde. Delen met de minste kan elke dag, elke dag opnieuw eer je daar mee de God van Israël. Het kan en mag en moet dus ook vandaag weer.